Agendawijzer

Twee uitgangen per wijk voor verbeterde Toegankelijkheid en Veiligheid

Raadsnummer: 24113

Geschreven op: 17-04-2024 | Laatst bewerkt op: 24-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Ambulance

Een veilige uitweg: voorstel voor toegankelijkere wijken in Almere

 

Waar gaat het over?

Het is belangrijk dat woonwijken goed bereikbaar zijn in noodsituaties zoals brand of wegwerkzaamheden. Momenteel hebben veel wijken maar één weg om erin of eruit te gaan. Dit kan voor problemen zorgen als die weg geblokkeerd raakt. Daarom heeft een raadslid een voorstel gedaan om te zorgen dat elke wijk minimaal twee uitgangen krijgt. Dit moet ervoor zorgen dat inwoners snel en veilig hun wijk kunnen verlaten of hulpdiensten snel kunnen binnenkomen als er iets aan de hand is. Ook moet dit de dagelijkse verkeersstromen verbeteren door meer routes aan te bieden.

Waarom praat de raad hierover?

Het raadslid wil hierover het gesprek aan omdat het te maken heeft met de veiligheid en het welzijn van de inwoners van Almere. Door ervoor te zorgen dat alle wijken meerdere uitgangen hebben, wordt de afhankelijkheid van één weg verminderd. Dit maakt elke wijk beter voorbereid op onverwachte situaties en vergroot de algehele veiligheid. Het voorstel vraagt het college om een plan te ontwikkelen voor nieuwe wijken en om bestaande wijken waar mogelijk aan te passen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de bestaande infrastructuur en geografische beperkingen, en altijd een analyse van mogelijke risico's in noodsituaties worden uitgevoerd.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24113


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: