Agendawijzer

Tweede financiële kwartaalrapportage 2024

Raadsnummer: 24187

Geschreven op: 04-07-2024 | Laatst bewerkt op: 05-07-2024 | Status onderwerp: wegingstafel

Afbeelding:Kwartaalrapportage

Inzicht in Almere's financiële status: Kwartaalrapportage Q2 2024

 

Waar gaat het over?

De tweede financiële kwartaalrapportage van 2024 geeft een overzicht van de financiële situatie van de gemeente Almere. Deze rapportage helpt om inzicht te krijgen in de huidige financiële positie en de verwachte veranderingen voor de komende jaren. In de rapportage worden zowel meevallers als tegenvallers besproken, evenals projectvertragingen en de impact van verschillende financiële factoren. Deze rapportage is bedoeld om de meerjarenbegroting van 2024 tot 2028 bij te stellen, op basis van technische onvermijdelijke wijzigingen zonder nieuw beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. voor te stellen. De belangrijkste veranderingen betreffen de uitkomsten van de meicirculaire en het gemeentefonds, samen met kleine afwijkingen in verschillende risicogroepen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt deze kwartaalrapportage om de financiële situatie van de gemeente Almere goed te kunnen beheren en om verantwoorde beslissingen te nemen over toekomstige uitgaven. De rapportage biedt de raad inzicht in de actuele financiële stand van zaken, waardoor ze hun controlerende rol kunnen vervullen en noodzakelijke begrotingswijzigingen kunnen goedkeuren. Zonder goedkeuring van de raad zijn bepaalde uitgaven onrechtmatig. Daarnaast biedt de rapportage een basis voor de aanpassing van het meerjarenperspectief voor de jaren 2024-2028. De raad heeft budgetrecht, wat betekent dat zij de uiteindelijke beslissingen nemen over de besteding van gemeentelijke middelen, en deze rapportage ondersteunt hen daarbij.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24187


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: financien
Raadsnummer : 24187