Agendawijzer

Tweede tussenrapportage informateur

Raadsnummer:

Geschreven op: 10-05-2022 | Laatst bewerkt op: 20-05-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:De beëidiging van de Raad van Almere 2022

Op 10 mei informeerde informateur Henk Jan Meijer de raad en de stad over de voortgang in de vorming van het nieuwe stadsbestuur na de verkiezingen. Hieronder leest u de tekst van de informatiebrief.

Waar gaat het over?

Aan de raad van de gemeente Almere

Datum: 10 mei 2022

Tweede tussenrapportage

Geachte raad,

Op 20 april jl. heb ik u een tussenrapportage aangeboden over de vorming van een nieuw stadsbestuur in Almere. In deze rapportage gaf ik aan mij in de vervolgronde te zullen richten op:

  • de meest kansrijke en stabiele coalitiesamenstelling, en;
  • een inhoudelijke agenda die de basis kan vormen voor bestuurlijke samenwerking én samenwerking met de raad.

Ik heb aangegeven in eerste instantie met negen partijen te verkennen welke mogelijkheid er is tot het vormen van een meerderheidscoalitie. Op 26 april jl. heb ik met de VVD, PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Leefbaar Almere, ChristenUnie en CDA hierover gesproken. Daarna heb ik met de negen partijen ook nog individueel gesproken. Deze gesprekken maakten mij duidelijk dat de tussenrapportage in algemene zin herkenning oproept. Dat geldt bijvoorbeeld voor de genoemde thema’s waarop een brede samenwerking met de raad mogelijk is. Hieraan kunnen overigens nog de thema’s klimaat, energietransitie en duurzaamheid worden toegevoegd.

Hoewel alle negen partijen hebben uitgesproken met elkaar te kunnen samenwerken is breed benoemd te komen tot de vorming van een meerderheidscoalitie bestaande uit maximaal zeven partijen. In de voorkeuren die zijn uitgesproken voor samenwerking heb ik gemerkt dat de volgende aspecten het vaakst werden genoemd: vernieuwing, winnaars bij de afgelopen verkiezingen, vertrouwen in onderlinge samenwerking en het vormen van een brede afspiegeling van de raad. Op basis van deze aspecten en de voorkeuren die zijn uitgesproken voor samenwerking kom ik tot het advies, aan de grootste partij, om de coalitiebesprekingen voort te zetten met de volgende zeven partijen; VVD, D66, SP, Partij voor de Dieren, Leefbaar Almere, ChristenUnie en CDA. Mijn advies is met deze partijen op korte termijn de vervolgstap te zetten tot uitwerking van een inhoudelijke agenda die de basis kan vormen voor bestuurlijke samenwerking en samenwerking met de raad.

Ik ben ervan overtuigd dat tussen deze partijen voldoende onderling vertrouwen bestaat om op basis van een meerderheid in de raad een stabiel stadsbestuur te vormen. Naast de opdracht opzoek te gaan naar een nieuw stadsbestuur is mij door de grootste partij gevraagd vast te stellen welke inhoudelijke agenda kan worden opgesteld. Gelet op mijn opdracht zal ik met deze zeven partijen verkennen welke inhoudelijke agenda de basis kan
vormen voor een bestuurlijke samenwerking en de wijze waarop de raad als geheel bij deze agenda wordt betrokken.

Ik zal u periodiek informeren over de voortgang van dit proces, maar in ieder geval zodra helder is hoe deze partijen de raad in brede zin willen betrekken bij de op te stellen agenda.

Met vriendelijke groet,

Henk Jan Meijer

Informateur

Telefoon 036-5399995

E-mail raadsgriffie@almere.nl
 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: gemeenteraad
Raadsnummer :