Agendawijzer

Vaststelling bestemmingsplan De Velden, Gooimeer en Kromslootpark

Raadsnummer: 24010

Geschreven op: 12-01-2024 | Laatst bewerkt op: 22-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Plan

Bestemmingsplan De Velden, Gooimeer en Kromslootpark: Balanceren tussen natuurbehoud en ontwikkeling.

 

Waar gaat het over?

Het voorstel van het college College = college van B&W behandelt het bestemmingsplan 'De Velden, Gooimeer en Kromslootpark' in Almere. Dit plan is gericht op de actualisatie van bestaande bestemmingsplannen, met een nadruk op het behoud van de huidige situatie en het toelaten van beperkte ontwikkelingen die natuur en educatie ondersteunen. Het bespreekt de ingediende zienswijzen (meningen van burgers en organisaties) en hoe deze worden verwerkt in het bestemmingsplan. Belangrijke elementen zijn de kleinschalige ontwikkelingen in bos- en natuurgebieden die bijdragen aan natuur- en educatieve activiteiten.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit bestemmingsplan omdat het belangrijk is voor de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van Almere. Het plan moet na tien jaar geactualiseerd worden volgens de regelgeving. De raad overweegt de ingediende zienswijzen en past het plan eventueel aan om de balans tussen natuurbehoud en ontwikkeling te waarborgen. Dit is essentieel om te voldoen aan zowel de behoeften van de inwoners van Almere als de wettelijke vereiste.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

 https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24010


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.