Agendawijzer

Veiligheid en leefbaarheid Nobelhorst

Raadsnummer: RG79/2022

Geschreven op: 03-03-2022 | Laatst bewerkt op: 23-03-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Nobelhorst

Nobelhorst is een mooie wijk in Almere en dat moet zo blijven.

10 maart  Carrousel, afgerond.

De raad besprak dit onderwerp omdat er veel incidenten als inbraken en vernielingen in de wijk waren. Bovendien wilde de partij die het onderwerp op de agenda zette, ook de leefbaarheid in Nobelhorst bespreken. De vergadering startte met een inspreker die aandacht vroeg voor: de afbouw van de wijk, straatverlichting, afvalinzameling, een volwaardige busverbinding en voorzieningen voor de jeugd. Een aantal raadsleden wil dat er snel iets gedaan wordt. Anderen willen de problemen in een breder perspectief zien: hoe verhouden de ontwikkelingen in de wijk zich met die in de rest van de stad? De burgemeester die laatst op werkbezoek in Nobelhorst was, waardeert de initiatieven die de bewoners nemen om de wijk leefbaar te houden. Ze wil ondersteunen en gaat daarom graag met hen in overleg hoe ze dat kan doen.

Waar gaat het over?

De afgelopen twee jaar zijn er veel incidenten geweest in Nobelhorst. Er waren onder meer inbraken en vernielingen van auto's. Met als gevolg dat de inwoners zich er steeds minder veilig voelen. Dat moet niet mogen, vinden de inwoners én de partij die het onderwerp op de politieke agenda heeft gezet. Bovendien speelt er meer: er zijn onveilige verkeerssituaties in de wijk en er is overlast door gedumpt afval.

Waarom praat de raad hierover?

De indienende partij vindt dat er veel te weinig politiecapaciteit in Almere is. Hierover willen zij van gedachten wisselen met het college College = college van B&W en de raad. Net zoals over welke maatregelen er mogelijk zijn om de situatie in Nobelhorst te verbeteren.

Waar vind ik de stukken?

Gesprekswijzer
Agendavoorstel


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
Tags: veiligheid
Raadsnummer : RG79/2022