Agendawijzer

12-10-2022

Veiligheidsplan 2023-2026

Foto van gebroken vensterruit

In 2023 moet de gemeente een nieuw veiligheidsplan hebben. Het college College = college van B&W vraagt de raad om inbreng.

17 november - De raad gaf vanavond nog drie onderwerpen mee: huiselijk geweld (ook in combinatie met dierenmishandeling), het evenwicht tussen preventieve en repressieve maatregelen en de aanpak van radicalisering en extremisme. Op dit laatste punt gaf de burgemeester aan dat hier nog een aparte themabijeenkomst voor komt voor de raad. Voor het overige zag de burgemeester steun voor de contouren van het voorgestelde veiligheidsplan. Ze zei dat de suggesties van de raad, soms beleidsmatig maar ook met concrete tips, worden meegenomen. Maar ook met de winstwaarschuwing dat niet alles kan en er in de aanpak en capaciteit ook prioriteiten moeten worden gesteld. Hiermee is de bespreking van dit onderwerp afgerond.

 
Waar gaat het over?

De aanleiding voor dit agendavoorstel is een verplichting vanuit de Politiewet. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad iedere vier jaar de doelen op het terrein van veiligheid vaststelt. In aanloop naar het veiligheidsplan vraagt het college aan de raad wat hij mee wil geven voor het nieuwe plan.

Voor het zomerreces is het onderzoek naar veiligheid en criminaliteit in Almere van bureau EMMA met de raad gedeeld. Naast een uitgebreide terugblik, biedt dit onderzoek ook een beargumenteerde toekomstverkenning. In de toekomstverkenning zijn vijf aandachtsgebieden beschreven die urgent zijn voor het veiligheidsbeleid in Almere in de komende jaren. Dat kunnen goede aanknopingspunten zijn om het gesprek met elkaar te voeren.

De raadsleden kunnen aan de burgemeester (zij is de portefeuillehouder) meegeven hoe ze naar de verschillende onderwerpen kijken in termen van het gewenste te bereiken maatschappelijk effect en de prioritering.

Doel van de bespreking is dat de raad zich kan uitspreken over welke onderwerpen en overwegingen meegegeven worden in de ontwikkeling van het veiligheidsplan 2023-2026.

Waarom praat de raad hierover?

Het agendavoorstel komt van het college.

Waar vind ik de stukken?

In de zoekresultaten van de documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=veiligheidsplan%202023-2026

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Ondermijning
Ondermijning
2021-12-03
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
Tags: criminaliteit
Raadsnummer : rg320/2022