Agendawijzer (wat)

13-05-2022

Veiligheidsregio Flevoland

Politiebureau Almere Stad

Met andere gemeenten werkt Almere samen in de Veiligheidsregio. Die legt verantwoording af aan alle gemeenteraden in de regio.

19 mei 2022 - plenair; besluit

Het onderwerp stond bij besluitrijp. Het presidium verwacht dat er niet veel over te spreken valt. Dat klopte. Diezelfde avond nam de raad er een besluit over.

Raadsvoorstel Veiligheidsregio Flevoland; jaarstukken 2021, programmabegroting 2023 en oprichting landelijke stichting Risicobeheer (RV-42) AANVAARD 42/0.

Waar gaat het over?

De veiligheidsregio diende jaarstukken in, een begroting en het voorstel om een stichting Risicobeheer op te richten.

Waarom praat de raad hierover?

Alle gemeenteraden uit de regio (die in de veiligheidsregio samenwerken) moeten hier hun mening over geven.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 19 mei.

Vergelijkbare artikelen
Flitsbezorgers
Flitsbezorgers
2022-05-13
Artikel delen:
Portefeuilles: Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy, Samenwerkingen regionaal en internationaal
Tags: veiligheid
Raads Number : rv42/2022