Agendawijzer

Verbod op het demonstratief vernielen van religieuze symbolen in de openbare ruimte

Raadsnummer: 24087

Geschreven op: 29-03-2024 | Laatst bewerkt op: 29-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van het stadhuis van Almere gezien vanaf het stadhuisplein

Voorstel verbod op vernielen religieuze symbolen in Almere

Waar gaat het over?

Het voorstel dat door een raadslid is ingediend beoogt het demonstratief verbranden en vernielen van religieuze en levensbeschouwelijke voorwerpen en symbolen in de openbare ruimte te verbieden. De aanleiding voor dit voorstel zijn incidenten in steden als Eindhoven en Arnhem, waar pogingen tot dit soort acties hebben geleid tot maatschappelijke onrust en de uitvaardiging van noodbevelen. 

Waarom praat de raad hierover?

Na een escalatie tijdens een demonstratie in Arnhem werd door de burgemeester van Arnhem een oproep gedaan voor een landelijk verbod op dergelijke acties. De indiener van het voorstel roept de burgemeester van Almere op om steun te verlenen aan deze landelijke oproep.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24087


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: