Agendawijzer

Verklaring van geen bedenkingen Indische buurt

Raadsnummer: 24059

Geschreven op: 29-02-2024 | Laatst bewerkt op: 27-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van de Evenaar in Almere Buiten

121 woningen en bedrijfsruimten gepland in Almere Buiten.

Waar gaat het over?

Het gaat om het voorstel van het college College = college van B&W aan de gemeenteraad van Almere voor het bouwen van een woongebouw met 121 woningen en 2 bedrijfsruimten in de Indische buurt van Almere Buiten. Dit plan is onderdeel van Almere's ambitie om tussen 2020 en 2030 bijna 25.000 woningen te realiseren om zo te voorzien in de woningbehoefte en het woningtekort tegen te gaan. Voor dit specifieke project is een afwijking van het huidige bestemmingsplan nodig, omdat een deel van de woningen op de begane grond gepland staat, terwijl het bestemmingsplan wonen alleen vanaf de tweede bouwlaag toestaat. Daarnaast worden er duurzame bouwmethoden toegepast, zoals gasloos bouwen en het gebruik van Warmte Koude Opslag (WKO) systemen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel omdat het een planologische afwijking vereist van het huidige bestemmingsplan. De afwijking maakt het mogelijk om woningen op de begane grond te bouwen, wat normaliter niet is toegestaan. Dit vraagt om een zorgvuldige overweging van de ruimtelijke impact en de bijdrage aan de woningvoorraad van Almere. Daarnaast is er participatie geweest met belanghebbenden en zijn er zienswijzen ingediend. De gemeenteraad moet een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven voordat de omgevingsvergunning voor het project verleend kan worden, wat benadrukt hoe belangrijk het is voor de raad om dit voorstel te overwegen en te bespreken.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24059


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De raadsleden voelde niet de behoefte om dit onderwerp te bespreken. Echter wilde een inspreker graag met de raad in gesprek over dit onderwerp, daarom werd het geagendeerd. De inspreker verzocht de raad het besluit nog een maand aan te houden. Met als reden dat het college eerst nog een besluit kon nemen over een instemmingsverzoek. Dit verzoek zou namelijk mogelijkerwijs kunnen leiden tot een aanpassing van het raadsvoorstel. Middels een orde voorstel van de raad tijdens plenair is het college gevraagd hierop te reageren. Het college adviseerde de raad om het besluit dezelfde avond nog in stemming te brengen. De raad heeft het voorstel uiteindelijk met een meerderheid aangenomen.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: bouwen, wonen
Raadsnummer : 24059