Agendawijzer

Vernieuwing digitalisering en informatievoorziening

Raadsnummer: 24017

Geschreven op: 12-01-2024 | Laatst bewerkt op: 22-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Digi

Almere investeert in efficiënte en veilige digitale dienstverlening

Waar gaat het over?

Het agendavoorstel behandelt de vernieuwing van digitalisering en informatievoorziening binnen de gemeentelijke organisatie. Deze vernieuwing is een belangrijk onderdeel van de inspanningen om de stad efficiënter en effectiever te besturen. Er is een aanzienlijk budget toegewezen voor deze vernieuwing, met een focus op het verbeteren van de digitale infrastructuur en dienstverlening. Dit omvat het upgraden van technologie, het verbeteren van digitale toegankelijkheid en veiligheid, en het versterken van de algemene ICT-capaciteiten van de gemeente.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp vanwege de significante impact die deze vernieuwing zal hebben op de gemeente en haar inwoners. De investeringen zijn essentieel om aan de huidige en toekomstige eisen van digitale dienstverlening te voldoen en om de gemeentelijke operaties efficiënter te maken. De discussie richt zich op de noodzaak van deze investeringen, de verwachte voordelen, en hoe ze passen binnen het grotere budgettaire kader van de gemeente. Het doel is om een transparante en weloverwogen besluitvorming te garanderen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://almere.notubiz.nl/document/13691418/


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De raad besprak zes moties, waarvan er vijf in het teken stonden van vooruitkijken en hoe de raad meer grip kan krijgen op de (financiële) uitdagingen rond de ICT-omgeving. Een motie keek terug en sprak zijn treurnis uit over het dossier en handelswijze van de wethouder. Die laatste motie is dezelfde avond nog in stemming gebracht. Besluitvorming over de andere moties volgt 14 maart.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: digitalisering
Raadsnummer : 24017