Agendawijzer

25-02-2022

Verordening Jeugd

Zorgzame omhelzing

De jeugdhulp ziet er nu anders uit dan vier jaar geleden. Dat komt terug in nieuw beleid.

10 maart - Carrousel en plenair, besluit

De raadsleden bespraken de amendementen. Met sommige amendementen waren alle raadsleden het eens, over andere had de wethouder wat twijfels. Van een amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. maakten de raadsleden een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. . Dezelfde avond vond besluitvorming plaats.

Raadsvoorstel Verordening Jeugd 2022 (RV-17) AANVAARD 44/0

 3 maart - Carrousel

De raadsleden spraken over de nieuwe verordening voor de jeugdhulp.  De meeste raadsleden waren blij met de verordening. Een aantal van hen vond de verordening best een ingewikkeld document en vroeg daarom aan het college College = college van B&W om een toegankelijke publieksversie. Ook maakten ze opmerkingen en stelden ze vragen. Volgende week bespreken de raadsleden vijf amendementen.

Waar gaat het over?

Het college vraagt aan de raad om in te stemmen met een nieuwe verordening jeugd. De huidige jeugdverordening uit 2018 is toe aan vernieuwing. De kaders van de jeugdwet moeten duidelijker terug komen en het zorglandschap jeugdhulp is veranderd. Daarom is aanpassing nodig. Met de verordening wordt bovendien duidelijk wat er van de jeugdhulp verwacht mag worden en onder welke voorwaarden. Ook is de verordening nodig om de kostenbesparingen uit te kunnen voeren.

Waarom praat de raad hierover?

De raad moet de verordening goedkeuren en ook beoordelen of de nieuwe verordening inderdaad zorgt voor kostenbesparingen.

Waar kan ik de stukken vinden?

Gesprekswijzer
Raadsvoorstel
Nadere regels jeugdhulp
Verordening jeugdhulp
Collegevoorstel

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Pluryn financiën
Pluryn financiën
2022-11-10
Artikel delen: