Agendawijzer

Verordening Participatiewet Almere 2024

Raadsnummer: 24057

Geschreven op: 26-02-2024 | Laatst bewerkt op: 29-02-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Ingang stadsbestuur en trouwzaal Stadhuis Almere

Een nieuwe stap richting inclusieve arbeidsmarkt in Almere.

 

Waar gaat het over?

De Verordening Participatiewet Almere 2024 is gericht op het aanpassen van de lokale regels volgens de landelijke Participatiewet, met het doel om een inclusieve samenleving te bevorderen waar iedereen, ongeacht achtergrond of beperking, kan meedoen aan de arbeidsmarkt. De verordening introduceert maatregelen uit het Breed offensief, een landelijk initiatief om de arbeidskansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het stelt nieuwe regels voor persoonlijke ondersteuning en werkvoorzieningen, zoals jobcoaching en werkplekaanpassingen, en verduidelijkt bestaande procedures en doelgroepen voor ondersteuning.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt de Verordening Participatiewet 2024 om ervoor te zorgen dat Almere voldoet aan de nieuwste landelijke richtlijnen en om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te verbeteren. Door deze verordening aan te passen, wordt getracht de verschillen in ondersteuning tussen gemeenten te verminderen en de samenwerking te harmoniseren. Het biedt duidelijkheid over beschikbare voorzieningen voor zowel werkgevers als werknemers en streeft naar een kosteneffectieve inzet van middelen, rekening houdend met de financiële implicaties en de noodzaak van een inclusieve arbeidsmarkt.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24057


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Werk en inkomen
Tags: participatiewet
Raadsnummer : 24057