Agendawijzer

Verplichte participatie buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Raadsnummer: 23329

Geschreven op: 14-12-2023 | Laatst bewerkt op: 03-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Bopa

Het college College = college van B&W wil input van de raad over beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. voor verplichte participatie in een specifieke situatie.

Waar gaat het over?

Het voorstel betreft de verplichte participatie van externe initiatiefnemers bij aanvragen voor omgevingsvergunningen die buiten het bestaande omgevingsplan vallen. Het stelt vier opties voor waarbij variërend van geen verplichte participatie tot verplichte participatie bij alle activiteiten buiten het bestemmingsplan.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeente Almere staat voor een cruciale periode van besluitvorming (2024-2032) met betrekking tot groei en verstedelijking. De raad heeft aangegeven de verplichte participatie bij deze activiteiten uitgebreid te willen bespreken. Dit voorstel biedt verschillende opties en benadrukt de noodzaak om externe betrokkenheid te waarborgen bij de besluitvorming rondom omgevingsplannen buiten het bestaande kader. Het doel is om input te verzamelen van de raad om een definitief beleid voor verplichte participatie bij externe initiatieven te formuleren.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Verplichtparticipatie


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Het college is daarom met de raad in gesprek gegaan over het verplicht stellen van participatie wanneer initiatiefnemers een plan willen realiseren die niet binnen het omgevingsplan past. Het gesprek ging dieper in op de verschillende zienswijzen van het al dan niet verplicht stellen van participatie. Ter sprake kwamen verschillende kanten, variërend van niet verplichten tot een vastgestelde lijst met verplichte situaties. Het college gaat met deze uitkomsten aan de slag.