Agendawijzer

Vierde financiële kwartaalrapportage 2023

Raadsnummer: 24027

Geschreven op: 24-01-2024 | Laatst bewerkt op: 24-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Kwartaal rapportage

Almere's financiële status: Belangrijke punten uit de vierde kwartaalrapportage

Waar gaat het over?

De vierde financiële kwartaalrapportage 2023 van de gemeente Almere behandelt de huidige financiële status en geplande aanpassingen in de begroting. Dit rapport geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van de gemeente, waaronder projectvertragingen, tekorten in het beheer en onderhoud van de stad, en veranderingen in het gemeentefonds. De rapportage toont aan dat het jaarresultaat 2023 minder negatief is dan verwacht, maar wijst ook op significante uitdagingen voor de toekomst, zoals een voorspeld structureel begrotingstekort vanaf 2028.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt deze rapportage omdat het essentieel is voor de financiële sturing en transparantie van de gemeente. Het rapport biedt belangrijke informatie voor het maken van verantwoorde beslissingen over de gemeentelijke uitgaven en investeringen. De raad heeft de verantwoordelijkheid om de begrotingswijzigingen en balansmutaties goed te keuren, wat essentieel is om de wettelijkheid van de uitgaven te waarborgen. De bespreking helpt de raad ook om hun controlerende rol te vervullen en toekomstige financiële strategieën en beleidsmaatregelen te bepalen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

Collegevoorstel: https://almere.notubiz.nl/document/13732625/
Kwartaalrapportage: https://almere.notubiz.nl/document/13732626/


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: financien
Raadsnummer : 24027