Agendawijzer

29-01-2022

Vierde kwartaalrapportage

Foto van veel euromuntjes

Vier keer per jaar rapporteert de gemeente over hoe het er financieel voor staat: 'besluitrijp'.

17 februari - Plenair

Raadsvoorstel Vierde Kwartaalrapportage 2021 (RV-13) AANVAARD 44/0

10 februari - Carrousel, voldoende besproken

Dit raadsvoorstel stond als hamerstuk op de agenda vorige week, maar een raadslid wilde het toch graag met de overige fracties en de wethouder bespreken. Het ging over twee punten: 1) hoe denken andere fracties over het inzetten van geld uit de buffer, aangezien we zien dat die steeds groter wordt. En 2) onze begrotingssystematiek, waardoor we incidentele meevallers, voornamelijk uit het grondbedrijf niet meerekenen. Het college College = college van B&W gaf aan dat het qua structureel geld inderdaad steeds beter wordt, maar qua incidenteel geld (vaak onverwachte uitgaven) blijft het redelijk stabiel en blijft het spannend. De raadsleden herkenden de aandachtspunten die de indiener aandroeg, maar het merendeel van de raadsleden vond dat deze discussie in de nieuwe raad gevoerd moet worden.

3 februari - Carrousel: besluitrijp

Dit onderwerp stond bij 'besluitrijp'. Het is een rapportage waarvan werd verwacht dat de raad er niet veel vragen of opmerkingen over heeft. Dus wordt in de besluitrijp-vergadering voorgesteld om het meteen naar de plenaire vergadering door te sturen om een besluit over te nemen.

Waar gaat het over?

Over de financiën van de gemeente. Elk kwartaal rapporteert het college daarover aan de raad. Bij die rapportage legt het college ook bijzonderheden toe. Zoals in deze rapportage: de meevaller van 10 miljoen.

Waarom praat de raad hierover?

De raad heeft budgetrecht. Dat betekent dat de raad -uiteindelijk- besluit hoe er met het belastinggeld wordt omgegaan. Overigens is dat in een gemeente niet voor de hele begroting van toepassing, want heel veel geld daarvan heeft al een vaste bestemming, zoals uitkeringen en zorg. Daar heeft de raad minder over te zeggen.

Waar vind ik de documenten?

U vindt ze als bijlage bij de agendering op 3 februari 2022.
In het raadsvoorstel is het allemaal mooi bijeen gebracht.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Tarievennota 2023
2022-12-03
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: financien
Raadsnummer : RV13/2022