Agendawijzer

Visie Gezondheidsbeleid Almere 2024-2026

Raadsnummer: 24118

Geschreven op: 18-04-2024 | Laatst bewerkt op: 18-04-2024 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Afbeelding:Gezondheid

Gezond Almere 2024-2026: Een nieuwe visie op welzijn en zorg

Waar gaat het over?

De Gemeente Almere heeft een nieuwe visie op het gezondheidsbeleid voor 2024-2026 ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op preventie, integratie van gezondheid in alle beleidsterreinen en het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. De visie richt zich op het verbeteren van de gezondheid van alle Almeerders door een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving te stimuleren. Dit omvat activiteiten en voorzieningen die gezond leven ondersteunen, zoals sport, welzijn en gezonde voeding. Ook de samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsdomeinen krijgt extra aandacht, om de zorg toegankelijker en veerkrachtiger te maken voor de groeiende en veranderende bevolking van Almere.

Waarom praat de raad hierover?

Het college stelt de raad voor om de Visie Gezondheidsbeleid Almere 2024-2026 vast te stellen. Almere te maken heeft met specifieke uitdagingen zoals een snel groeiende en verouderende bevolking, een hoge zorgvraag en beperkte middelen vanuit het Rijk. Door gezondheid te integreren in alle beleidsterreinen en door de focus te leggen op preventie en samenwerking, wil de gemeente de druk op de zorg verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren. De gemeente wil dat de toegankelijkheid van de zorg gewaarborgd blijft en dat gezondheidsverschillen tussen Almeerders kleiner worden. Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd om te zorgen dat het de gewenste resultaten bereikt en om bij te sturen waar nodig.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Een aantal raadsleden wil over dit onderwerp een bespreking. Het presidium zoekt een geschikt moment om het op de agenda te zetten. 


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: gezondheid
Raadsnummer : 24118