Agendawijzer

Visie Klimaatadaptatie

Raadsnummer: 24029

Geschreven op: 06-10-2023 | Laatst bewerkt op: 19-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van de stad over het Weerwater

Is Almere klaar voor de gevolgen van klimaatverandering?


Waar gaat het over?

Ook Almere ervaart, nu en in de toekomst, de gevolgen van klimaatverandering. Daarom is het belangrijk om de stad klimaatbestendig te bouwen. Het omgaan met wateroverlast hoort hier ook bij. Maar hoe doe je dat?

De ambitie is dat Almere uiterlijk in 2050 volledig klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Om die ambitie waar te maken, stelt het college College = college van B&W verschillende plannen voor. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet meer aandacht uitgaan naar waterhuishouding en de bodem. Belangrijke infrastructuur moet beschermd worden. Denk daarbij aan riolering, gemalen, maar ook aan gezondheidszorg. En de gemeente gaat gebruik maken van een hitteplan. Daarin staan afspraken over verantwoordelijkheden en maatregelen bij een periode van hitte.

Daarnaast stelt het college ook een aantal belangrijke randvoorwaarden voor. Zo is samenwerking met inwoners en bedrijven erg belangrijk en de kosten moeten eerlijk worden verdeeld. Ook de voortgang wordt goed in de gaten gehouden. Want hebben de aanpassingen wel het gewenste effect?

Wanneer de raad akkoord gaat met het raadsvoorstel gaat het college aan de slag met concrete uitvoeringsplannen. Dan wordt duidelijk hoe de visie wordt vertaald naar concrete acties in de stad.

Waarom praat de raad hierover?

Het college ontwikkelde plannen om Almere klimaatbestendig te maken. Maar het is de raad die uiteindelijk beslist. Daarom dient het college een raadsvoorstel in. Of de raad er ook echt over in gesprek gaat, wordt bepaald aan de wegingstafel. Is dat niet het geval? Dan wordt er tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering direct gestemd over het raadsvoorstel.

U vindt de stukken met onze documentwijzer:

 https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24029


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Tijdens de bespreking kwam een ordevoorstel aan bod dat vorige week tijdens een vergadering werd ingediend, met als doel de discussie optimaal te laten verlopen. Uit de gesprekken bleek dat diverse partijen steun verleenden aan deze motie. Echter, er werd tevens een nieuwe motie gepresenteerd die een licht gewijzigd ordevoorstel voorstelde. Over dit laatstgenoemde voorstel is diezelfde avond nog gestemd.