24-06-2022

Volwassenenfonds sport en cultuur

Foto van voetbalveldje met spelende jongens

Enkele raadsleden stellen voor dat Almere gaat meedoen met een landelijk fonds.

nog niet geagendeerd - carrousel

De indieners hebben een motie vreemd geschreven. Ze lichten hun plan toe en daarna praat de raad erover.

Waar gaat het over?

In Almere is er het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dat fonds betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, zwemles, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Alleen, wie ouder is dan 18 komt daarvoor niet meer in aanmerking. Er is ook een landelijk fonds, dat door tien organisaties is opgericht. Dát fonds, Volwassenenfonds Sport en Cultuur is er voor volwassenen.

Waarom praat de raad hierover?

Enkele raadsleden lijkt het een goed idee als Almere zich aansluit bij het landelijke fonds voor volwassenen. Daarom stellen ze in een motie vreemd voor om dit te laten onderzoeken door het college.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering < datum onbekend >

https://www.volwassenenfonds.nl/gemeenten/

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/


Tags: cultuur, sport, zorg en welzijn
Raadsnummer: rg170/2022
Artikel delen: