Agendawijzer

Vrijwilligers niet volledig verantwoordelijk voor ruiter- en menpaden maken!

Raadsnummer: 24071

Geschreven op: 14-03-2024 | Laatst bewerkt op: 28-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:paard

Ruiterpaden in Almere: Zoeken naar een duurzame oplossing.

Waar gaat het over?

In Almere is een discussie gaande over de verantwoordelijkheid en het onderhoud van ruiter- en menpaden. Een recent voorstel, ondersteund door meerdere raadsleden, benadrukt de zorgen omtrent de huidige staat van deze paden. Deze zijn namelijk niet in goede staat, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken voor zowel ruiters als hun paarden. De gemeente heeft voorheen een vrijwilligersovereenkomst opgesteld waarbij de zorg voor het beheer en onderhoud van deze paden in handen van vrijwilligers en verenigingen lag. Echter, deze aanpak heeft geleid tot ontevredenheid, mede omdat er niet genoeg rekening wordt gehouden met de toekomstige veranderingen in de beschikbaarheid van vrijwilligers en de financiële lasten die hiermee gemoeid zijn.

Waarom praat de raad hierover?

De stad wil zich profileren als een sportstad, waar buitensport, zoals paardrijden, wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Het huidige beleid legt, volgens de indieners, echter een onevenredige last op de schouders van vrijwilligers en verenigingen, die al onder druk staan. Daarnaast zien de indieners de gezondheids- en sociale voordelen van buitensporten voor mens en dier. Daarom dringen deze raadsleden er bij het college van B&W op aan om een leidende rol te nemen in de gesprekken met de betrokken verenigingen en Staatsbosbeheer, met als doel het opstellen van een nieuwe overeenkomst. Deze nieuwe overeenkomst moet een eerlijkere verdeling van verantwoordelijkheden en kosten bevatten, waarbij de gemeente haar zorgplicht nakomt door in ieder geval tijdelijk het noodzakelijke onderhoud aan de ruiter- en menpaden te verzorgen, totdat er een langetermijnoplossing is gevonden.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24071


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De bespreking begon met het ophalen van de politieke meningen van de fracties, gevolgd door de reactie van de portefeuillehouder. De portefeuillehouder gaf aan dat het een ingewikkeld onderwerp is vanwege de betrokkenheid van meerdere partijen. De gemeente is niet de enige eigenaar van de grondgebieden waar het over gaat. De portefeuillehouder riep op om altijd melding te doen wanneer een situatie niet in orde is, zodat dit hersteld kan worden waar nodig.

Vervolgens deed de portefeuillehouder de toezegging dat de gemeente voor het Almeerse grondgebied de situatie goed in beeld gaat brengen en eventuele knelpunten inventariseert. Dit wordt gedaan met input van de insprekers en andere belanghebbenden. Er wordt ook gekeken of de ruiterroutes op gemeentelijk grondgebied overeenkomen met wat wordt beloofd op de maaikaart. Indien nodig, wordt hier extra aandacht voor gevraagd bij de toezichthouders. Wanneer blijkt dat er extra geld nodig is, wordt de raad hierover geïnformeerd. Op basis van deze toezegging is de motie ingetrokken.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Sport, recreatie en toerisme
Tags: sport
Raadsnummer : 24071