Agendawijzer

Waarborg de neutraliteit van het stemlokaal tijdens politieke verkiezingen

Raadsnummer: 24032

Geschreven op: 31-01-2024 | Laatst bewerkt op: 31-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Kandidatenlijst verkiezingen met rood potlood en hand

Neutraliteit in stemlokalen

Waar gaat het over?

Een aantal raadsleden heeft een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. ingediend om het belang van het handhaven van neutraliteit in stemlokalen tijdens politieke verkiezingen in Almere te borgen. Het voorstel benadrukt de noodzaak om stemlokalen vrij te houden van religieuze of politieke uitingen, in overeenstemming met de principes van de scheiding tussen kerk en staat, zoals vastgelegd in de Nederlandse grondwet.

Waarom praat de raad hierover?

De raadsleden hebben de overtuiging dat dit voorstel bijdraagt aan een neutrale en onpartijdige omgeving tijdens de uitoefening van het stemrecht door de kiezer.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=neutraliteit%20stemlokaal%20verkiezingen&sort=date_desc


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Het raadslid heeft besloten de motie in te trekken.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: verkiezingen
Raadsnummer : 24032