Agendawijzer

14-10-2022

Warmtenet Almere Poort

Rekenmachine op een werkblad

In Almere Poort betalen inwoners hogere aansluitkosten dan elders in de stad. Kan dat niet anders?

Voor de inwoners van Almere Stad en Noorderplassen (West) zijn de verplichte aansluitingskosten op het warmtenet ca. 3.000 euro lager dan voor de inwoners van Almere Poort, terwijl het in wezen om dezelfde service gaat. Dat voelt niet rechtvaardig en daarom wordt er in de politieke markt over gesproken. Het college kan zich dat gevoel goed voorstellen, maar legt uit dat het gat is ontstaan door de verschillende duurzaamheidswensen die de gemeente indertijd voor de wijken heeft gehanteerd en die zijn in contracten vastgelegd. Sommige partijen willen compensatie voor de inwoners van Poort, maar dat kost ca. 60 miljoen. Wie is bereid dat te betalen? Het college zal het aankaarten bij de leverancier van de warmte en zegt daarnaast toe aan de raad nog een goede onderbouwing te verstrekken van het tarief waarmee in Poort wordt gerekend.

Voor nu is het onderwerp voldoende besproken.

Waar gaat het over?

Voor nieuwbouwwoningen in Almere Poort is aansluiting op het warmtenet verplicht. De kosten daarvan bedragen voor een kleinverbruiker tot 70% meer dan in Almere Stad en Noorderplassen (West). Oorspronkelijk was voor Almere Poort een zelfstandig stadswarmtesysteem bedacht, met inzet van een biomassacentrale als warmtebron. Uiteindelijk is echter geen biomassacentrale gebouwd, maar is via een pijpleiding gebruik gemaakt van de restwarmte van de centrale in Diemen. Behalve Almere Poort zijn daar ook Almere Stad en Noorderplassen (West) op aangesloten.

Er zijn raadsleden die vinden dat de rekening voor deze pijpleiding nu eenzijdig neergelegd wordt in Almere Poort. De pijpleiding voorziet echter het gehele warmtenet van Almere van warmte, waardoor de grote verschillen in aansluitbijdrage in de ogen volgens hen niet uit te leggen zijn.

Ze stellen dat het prijsverschil mede is ontstaan door het handelen van de gemeente. Daarover willen ze vragen stellen aan het college College = college van B&W en van andere raadsleden horen of zij het ermee eens zijn dat (1) er geen verschil zou mogen bestaan tussen aansluitbijdragen voor stadswarmte in Almere Poort en elders en dat (2) de gemeente dit ook dient te bewerkstelligen.

Toelichting

De tarieven voor de aansluitkosten op het warmtenet worden vastgesteld door de leverancier. Ze vloeien voort uit de contracten die de gemeente met de leverancier heeft gesloten. Afhankelijk van de in het contract door de gemeente meegegeven eisen voor een stadsdeel, kan het tarief voor de aansluitkosten per stadsdeel anders uitvallen. Zowel voor Almere Poort als voor Almere Stad / Noorderplassen (West) is het tarief getoetst door de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM). Die oordeelde dat de tarieven, gezien de door de leverancier gedane investeringen, redelijk en billijk zijn.

Waarom praat de raad hierover?

Het is een agendavoorstel dat door een raadslid is ingediend en door het presidium is goedgekeurd voor bespreking.

Waar vind ik de stukken?

In de zoekresultaten van de documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=warmtenet%20poort&sort=date_desc&filters=year:FILTER%231(2022)

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Energietoeslag
Energietoeslag
2022-04-22
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: energie, kosten
Raadsnummer : rg249/2022