Agendawijzer

Wat heeft de cultuursector in Almere nodig om te blijven bestaan

Raadsnummer: 24006

Geschreven op: 22-12-2023 | Laatst bewerkt op: 31-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van het stadhuis van Almere gezien vanaf het stadhuisplein

De raad gaat met elkaar in gesprek over de toekomst van de cultuursector.

Waar gaat het over?

Het agendavoorstel betreft het onderwerp "Wat heeft de cultuursector in Almere nodig om te blijven bestaan?" Dit komt voort uit het feit dat het huidige cultuurplan van Almere niet alle doelstellingen heeft kunnen bereiken, mede als gevolg van de coronacrisis.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad organiseert dit gesprek met vertegenwoordigers uit de cultuursector om inzicht te krijgen in hun behoeften en perspectieven. Dit zal helpen bij het vormgeven van een nieuwe cultuurvisie voor de stad en het bieden van ondersteuning aan de cultuursector. Het doel is om de raadsleden te voorzien van relevante informatie voor de toekomstige beoordeling van het cultuurbeleid in Almere.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=cultuursector


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De culturele sector in Almere kreeg vanavond een breed podium. En greep die met beide handen aan voor een volle zaal met inwoners, raadsleden, fractie-assistenten en ambtenaren. De locatie was daarbij bewust gekozen, namelijk De Voetnoot. Met de burgemeester als gespreksleider vormden zes vertegenwoordigers vanuit verschillende culturele organisaties een panel. En onderstreepten het belang van cultuur voor de stad. Zo zorgt een divers cultureel aanbod voor aantrekkingskracht naar bedrijven. Maar de culturele sector kan ook van betekenis zijn bij de aanpak van sociaal-maatschappelijke problemen. Kortom, cultuur staat niet op zichzelf.

Met het huidige cultuurbeleid zijn mooie eerste stappen gezet. Maar er is meer nodig. Voorzieningen blijven achter bij de groei van Almere en het budget is niet toereikend om te blijven voldoen aan de groeiende vraag vanuit de stad. Cultuur zou breed toegankelijk moeten zijn en blijven. Daarbij werden ook concrete suggesties aan de gemeente gedaan, zoals een duidelijke vindplaats voor het aanvragen van subsidies, een locatie waar klassieke muziek kan worden uitgevoerd, ruimtes voor broedplaatsen en het verminderen van de administratieve lasten. Met daarbij de oproep: denk bij de ontwikkeling van de stad niet alleen aan woningen maar ook aan de voorzieningen die erbij horen. De raad nam de mening van het panel en de interactie met de zaal dankbaar tot zich. In de wetenschap dat zij deze informatie goed kan gebruiken bij het vaststellen van een nieuw cultuurbeleid later dit jaar.  

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Kunst en cultuur
Tags: cultuur
Raadsnummer : 24006