Agendawijzer

Wel circussen in Almere, maar geen dieren meer

Raadsnummer: 24072

Geschreven op: 14-03-2024 | Laatst bewerkt op: 14-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van een grote circustent

Voorstel voor dierenwelzijn: Circussen zonder dieren in Almere.

Waar gaat het over?

De gemeenteraad van Almere bespreekt een voorstel van een raadslid, gericht op het toestaan van circussen in de stad, maar zonder dat daar dieren bij gebruikt mogen worden. Dit voorstel komt voort uit de zorg over het welzijn van dieren die optreden in circussen. Circussen worden in Almere volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als evenementen beschouwd, en voor het organiseren ervan is een vergunning nodig. Echter, de huidige regelgeving biedt onvoldoende bescherming voor het welzijn van de circusdieren. Het betreffede raadslid stelt voor om bij de volgende actualisatie van de APV specifieke bepalingen op te nemen die circussen zonder dieren wel toestaan.

Waarom praat de raad hierover?

De discussie in de gemeenteraad gaat over het vinden van een balans tussen het vermaak dat circussen bieden en het waarborgen van dierenwelzijn. De indiener stelt voor om de APV aan te passen zodat Almere een duidelijk standpunt kan innemen tegen het gebruik van dieren in circussen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24072


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: dieren
Raadsnummer : 24072