Agendawijzer

Wel of geen kunstmuseum in Almere?

Raadsnummer: rg219/2022

Geschreven op: 02-09-2022 | Laatst bewerkt op: 09-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van drie mensen op een bankje in een ruimte die er als museum uitziet.

Een raadslid wil erover praten over er wel of niet een nieuw kunstmuseum in Almere moet komen.

29 september 2022 - carrousel

Een raadslid agendeerde dit omdat in het coalitieakkoord staat dat de vraag of er een kunstmuseum moet komen aan de raad als geheel wordt overgelaten. Maar hij vindt dat de raad wel voldoende informatie heeft om daar dan nu al een uitspraak over te doen. Het is een goede bespreking met uitwisseling van verschillende standpunten. Een aantal raadsleden vindt al dat Almere op dit moment niet moet investeren in een groot, duur kunstmuseum en gelooft ook niet dat dit met de gekozen thematiek (immersieve kunst, dat is waar je je in ondergedompeld voelt) een succes zal worden. Anderen laten hun standpunt afhangen van de business case voor het museum die het college College = college van B&W aan het voorbereiden is. Het college geeft aan dat die business case voor het eind van het jaar nog naar de raad komt. Er is een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. ingediend over het houden van een draagvlakonderzoek om dat bij de besluitvorming over de business case te kunnen betrekken. Die staat op 13 oktober op de agenda. 

Waar gaat het over?

In het nieuwe coalitieakkoord gaven de coalitiepartijen aan dat het aan de raad is om te beslissen of er een nieuw kunstmuseum in de stad moet komen. Een raadslid wil er met de raad (en het college) over praten. Het is namelijk onduidelijk of de raad dit wel wil; is er een meerderheid?

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid vindt dat nu geen geld moet worden uitgegeven aan onderzoeken en voorbereidingen als een meerderheid van de raad het museum helemaal niet wil hebben. Hij wil daarom eerst met de raad in gesprek om te peilen hoe de raadsleden hierover denken.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering van 29 september. In de gesprekswijzer staat de voorgeschiedenis kort beschreven.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

  • Motie: Mening Almeerder meenemen bij afweging fracties over kunstmuseum (RG-242/2022) AANVAARD 37/4

 

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Kunst en cultuur, Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: kunst en cultuur
Raadsnummer : rg219/2022