Agendawijzer

Weloverwogen ontwikkeling 's-Hertogenboschplein en Delftstraat Stedenwijk

Raadsnummer: 24167

Geschreven op: 22-06-2024 | Laatst bewerkt op: 22-06-2024 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Afbeelding:PM

Toekomst van 's-Hertogenboschplein en Delftstraat

Waar gaat het over?

De gemeenteraad van Almere bespreekt de mogelijke ontwikkeling van twee locaties in Stedenwijk: het 's-Hertogenboschplein en de Delftstraat. Dit is nodig omdat er plannen zijn om de supermarkt op het 's-Hertogenboschplein te verplaatsen naar de Delftstraat. De verhuizing van de supermarkt is al sinds 2013 onderwerp van gesprek, maar er zijn diverse externe factoren die dit proces hebben vertraagd. De gemeente heeft al geïnvesteerd in de Delftstraat, waar nu ruimte is ontstaan door de verhuizing van een tennisvereniging. Bewoners hebben voorgesteld om op deze locatie een natuurspeeltuin en hondenuitlaatveld te maken.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt deze ontwikkelingen omdat ze van grote invloed zijn op de leefbaarheid en structuur van de wijken in Almere. Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen over de toekomst van deze locaties. De mogelijke verplaatsing van de supermarkt kan de sociale cohesie in de buurt beïnvloeden en heeft financiële consequenties voor de gemeente. Er zijn verschillende scenario’s die de raad moet overwegen, zoals wel of niet meewerken aan de verhuizing, en wat er dan met beide locaties moet gebeuren. De raad moet alle belangen afwegen, inclusief de wensen van de bewoners en de financiële aspecten voor de gemeente.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24167


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: leefbaarheid
Raadsnummer : 24167