Agendawijzer

21-04-2022

Wisselweg en centrumontwikkelingen

Stationskwartier

Het stadscentrum moet in 2025 een jonge en levendige binnenstad zijn waar steeds meer mensen wonen, werken, leren en recreëren. Ook het Stationskwartier rondom het station in Almere centrum wordt vernieuwd.

16 juni - plenair en besluit
  • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. : Studentenwoningen voor Almeerse studenten (RG-148/2022) VERWORPEN 21/22
  • Motie: Almeerse studentenwoningen voor Almeerse studenten (RG-149/2022) AANVAARD 24/19
  • Motie: Parkeren zonder overlast voor de omgeving (RG-151/2022) VERWORPEN 15/29
  • Motie: Gezond en prettig woon-, leef- en verblijfsklimaat aan de Wisselweg (RG-152/2022) VERWORPEN 14/30
  • Motie: Geen verplicht vast bedrag voor deelauto in de servicekosten (RG-155/2022) VERWORPEN 21/23
  • Motie, Partij voor de Dieren en DENK: Ook sociale huur aan de Wisselweg 1-31 (RG-153/2022) VERWORPEN 16/28
  • Motie: Sociale woningbouw voor ouderen/senioren (RG-154/2022) VERWORPEN 6/28
  • Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een wooncomplex en commerciële voorzieningen ter plaatse van Wisselweg 1-31 (RV-21/2022), AANVAARD 43/1

9 juni - carrousel, vervolg

In een hele reeks van moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. bespraken de raadsleden allerlei vragen rond de Ontwerpverklaring van de Wisselweg. Ondanks goede en kritische opmerkingen en vragen van mede-raadsleden zijn de meeste indieners van plan hun voorbereide motie door te zetten naar besluitvorming. Maar ook worden er een paar gewijzigd na positieve feedback en één motie werd ingetrokken. Een mooi voorbeeld van een raadsvergadering waarin in goede harmonie en ruim binnen de gestelde tijd volksvertegenwoordigers hun mening deelden en van elkaar leerden. Aan de vele besprekingen is nu een eind gekomen. Volgende vergadering gaan de moties in stemming en meteen daarna het raadsvoorstel zelf.

2 juni - carrousel, vervolg

Een raadslid had aan het einde van vorige bespreking nog vragen over het project, maar die waren in de voorbije weken eigenlijk al beantwoord. In de bespreking werden door vijf partijen zeven moties ingediend, want er blijven nog behoorlijk wat wensen over, zoals de genoemde parkeernorm, studentenhuisvesting van niet-Almeerse studenten en parkeeroverlast. Komende vergadering worden die besproken.

19 mei - carrousel

De raad is in meerderheid blij met de bouw van zoveel woningen, wel vinden enkele raadsleden het jammer dat de Beurs ervoor gesloopt is. Verder ging het vooral over de soort woningen en de parkeeroplossing met deelautogebruik. Een deel van de raad had graag gewone sociale huurwoningen in het project gezien en niet alleen studentenwoningen. Omdat het een initiatief is van een ontwikkelaar die (grotendeels) op eigen grond bouwt, gaat de gemeente daar eigenlijk niet over. De raad toetst alleen of bij de vergunningaanvraag aan ‘goede ruimtelijk ordening’ is voldaan. Eén fractie vroeg om een vervolg om enkele extra vragen aan college College = college van B&W te stellen.

12 mei 2022 - carrousel

Gemeentelijke ambtenaren hadden een uitgebreide presentatie voorbereid om uit te leggen wat de plannen in dit gebied zijn. Het leverde een goed gevuld, anderhalf uur durend gesprek op over de toekomst van dit stukje centrum van Almere. De raadsleden raakten lekker op dreef en allerlei onderwerpen en bijbehorende vragen passeerden de revue. Zoals: hoe zit het met de beschikbaarheid van woningen voor diverse doelgroepen? Wat houdt de inzet van deelauto’s in het centrum in, is er goed nagedacht over de verdeling van sociale en particuliere huur? Is er goed nagedacht over het participeren van inwoners bij de Wisselweg en hoe wordt dit concreet vormgegeven? Wat is precies een ‘friends-concept’, hoe wordt omgegaan met parkeerbehoefte in het centrum en de toewijzing van studentenwoningen? Voor alleen Almeerse studenten of niet? Toen de vergadertijd op was, troostten de raadsleden zich met de gedachte dat er altijd nog schriftelijke vragen gesteld kunnen worden. Veel interesse en betrokkenheid.

Waar gaat het over?

De komende jaren worden er ongeveer 5.000 woningen in het centrum gerealiseerd. Het gaat om huur- en koopwoningen voor starters tot gepensioneerden, voor alleenstaanden en gezinnen. Tijdens de bespreking gaat het over deze plannen: wat is in uitvoering, nog in ontwikkeling en waar zijn nog keuzes te maken. Welke typen woningen komen er precies en in welke segmenten. Hoe zit het met werkgelegenheid, cultuur, hoger onderwijs, vergroening en bereikbaarheid.

Waarom praat de raad hierover?

Vorig jaar sprak de raad over de bouw van 937 woningen aan de Wisselweg. De raadsleden waren verrast omdat het plan andere woningtypes bevatte dan afgesproken. Met het einde van de raadsperiode in zicht, concludeerden de raadsleden dat het beter was als het college de tijd zou nemen om het raadsvoorstel aan te passen en daarmee de onduidelijkheden weg te nemen. Voorafgaand aan de komende bespreking van het aangepaste raadsvoorstel wil de raad weten hoe het plan van de Wisselweg past in alle ontwikkelingen die in het stadscentrum gaande zijn. Daarom staat deze informatieve bijeenkomst op de agenda.

Waar vind ik de stukken?

Gesprekswijzer

Raadsvoorstel

Ontwerpbesluit

Ontwerpverklaring geen bedenkingen

Ontwerpbesluit hogere waarde geluid

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: centrum, stadsontwikkeling
Raadsnummer : rv21/2022