Agendawijzer

28-01-2022

WMO

Foto van man in rolstoel met een begeleider

Hoe wil de gemeente inwoners gaan ondersteunen met huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding?

17 februari - Plenair

Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. : Voer inkomensafhankelijke Wmo in! (RG-61) VERWORPEN 15/29

10 februari - Carrousel, voldoende besproken

Vorige week is het agendavoorstel al besproken, daar kwam een motie uit voort en die werd nu besproken. De wethouder had tijdens de vorige vergadering al aangegeven dit graag in te willen voeren, maar wil wachten tot het landelijk mogelijk wordt gemaakt. Het merendeel van de fracties gaf aan dit te ondersteunen en dus niet voor de motie te zijn. De motie staat volgende keer wel op de agenda om een besluit over te nemen.

3 februari - Carrousel

Het college College = college van B&W vroeg aan de raad om punten mee te geven aan de hand van vijf vragen, maar de raadsleden hadden zelf ook nog best wat vragen. De portefeuillehouder beantwoordde die en lichtte het vervolgproces toe. Wat er met de inbreng van de raad wordt gedaan, schrijft de portefeuillehouder later in een raadsbrief.

Waar gaat het over?

De gemeente moet inwoners helpen die ondersteuning nodig hebben. Dat kan om inkomen gaan, maar ook om zorg en welzijn. Dat is een heel breed aandachtsgebied. Voor afzonderlijke deelgebieden bedenkt de gemeente een beleid of strategie. Maar voordat zij dat doet, wordt de raad gevraagd wat die ervan vindt. Dat noemen we een consultatie.

In dit geval gaat het om 'ondersteuningsarrangementen van de Wet maatschappelijke ondersteuning' (Wmo). Dat is huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding. Het college legt vijf vragen aan de raad voor om de inhoudelijke koers af te stemmen én de inkoopkeuzes die daarvan het gevolg zijn.

 1. Wat vindt u van de geschetste trajecten om te komen tot nog beter passende
  ondersteuning voor Almeerders?
 2. Wat wilt u ons college meegeven over het sturen op kwaliteit en
  cliënttevredenheid en het selecteren van passende zorgaanbieders voor de nieuwe contractperiode?
 3. In hoeverre vindt u dat de flexibiliteit en samenhang in de ondersteuning
  voldoende gewaarborgd blijven voor Almeerders met deze manier van werken?
 4. Wat vindt u van de beschreven voorgenomen interventies om het aanbod van
  informele ondersteuning te versterken?
 5. In hoeverre kunt u zich vinden in ons voornemen om op termijn Wmo-budget
  te verschuiven naar algemene voorzieningen wanneer dit leidt tot een meerwaarde voor inwoners in de passendheid, efficiëntie en effectiviteit van ondersteuning?
Waarom praat de raad hierover?

De raad wordt stelselmatig geïnformeerd en geconsulteerd over de aanpak van de Wmo. Dat is omdat de raadsleden goed de vinger aan de pols willen houden over hoe de gemeente haar zorgtaken voor de inwoners uitvoert. Daarnaast is er veel geld gemoeid en ook daar moet de raad zicht op houden.

Waar vind ik de documenten?

Raadsvoorstel ‘Aanpak klassieke Wmo’ (RV107/2021)

Raadsbrief over ‘Voortgang samenhangende aanpak ‘Grip op de Wmo’ en evaluatie AEF’

Raadsbrief over ‘Voortgang Grip op de Wmo en contractverlenging zorgaanbieders’

Raadsbrief over ‘Indicatieprotocol huishoudelijke ondersteuning’

Raadsbrief over ‘aanpassing tarieven ondersteuningsarrangementen Wmo’

Consultatie Grip op de Wmo, aanpak ondersteuningsarrangementen Wmo 2020-2023 (RG339/2020)

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Pluryn financiën
Pluryn financiën
2022-11-10
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: zorg en welzijn
Raadsnummer : rg48/2022