Agendawijzer

04-11-2022

Wmo inkoop begeleiding en dagbesteding

Foto van een gedekte eettafel met de handen van iemand die daarmee bezig is

Zijn de tarieven te laag? Kunnen zorgaanbieders voor dit geld wel goede diensten leveren?

17 november - Goede vragen van de verschillende raadsleden aan de portefeuillehouder. Die leidden tot toezeggingen: er zal maandelijks gesproken worden met aanbieders over de nieuwe tarieven. Komen aanbieders ermee uit? De functiemix is gewijzigd, hoe is dit voor clienten? De portefeuillehouder stelt voor een half jaar na de start met een rapportage te komen, waarin het gaat over de verdeling van inzet tussen MBO en HBO-ers, maar ook kritisch te kijken naar de CAO-mix, de overheadkosten én het ziekteverzuimpercentage. Het liefst vanuit het gesprek met alle betrokkenen (horizontale publieke verantwoording met ruimte voor het goede gesprek). Herstelexperts kunnen samen met de raad meedenken over de clienttevredenheid en hoe dit goed gemeten zou kunnen worden, er is namelijk ook sprake van herindicaties, die voor onrust kunnen zorgen. Als u dit leest denkt u vast: 'het werd een beetje technisch....' Maar uw raad had het allemaal goed in de smiezen.

Tot slot vroeg de raad om een evaluatie van deze én de op dit moment andere lopende aanbestedingen binnen het sociaal domein: deze informatie kan de raad binnen 1,5 jaar verwachten. Samengevat: een constructieve bespreking met aandacht voor de mens.

Waar gaat het over?

Een aantal raadsleden wil een gesprek over de inkoop van Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015 Het gaat in dit geval om de samenwerking met dertien zorgaanbieders, die individuele begeleiding en dagbesteding leveren. De dertien hebben een contract voor vier jaar, tot en met 2026, met mogelijkheid tot verlenging.

De indieners van het agendavoorstel hebben ontdekt dat voor drie van de zorgaanbieders de geboden vergoedingen eigenlijk te laag zijn. Hun kosten zijn hoger. Ze stellen dat daar risico's aan verbonden zijn:

  • er is kans dat ze de afspraken op termijn niet (meer) nakomen (waardoor de zorg in de toekomst tekort schiet)
  • de zorgaanbieders kunnen door geldgebrek niet innoveren
  • de zorgverleners zélf raken misschien hun motivatie kwijt

De indieners willen van andere fracties weten hoe ze hierover denken en of ze ideeën hebben om nare gevolgen te voorkomen.

Als de raad iets wil bespreken, en het presidium is het ermee eens, dan komt het op de agenda en praat de raad erover. Echter, het college College = college van B&W is zelf bevoegd om contracten met zorgaaanbieders te sluiten. En de contracten met deze dertien zijn inmiddels ook getekend. Toch kan de raad hier zinvol over praten, want de raad is de stem van de stad en het is altijd zinvol om belangrijke kwesties in de openbaarheid te bespreken (in de 'publieke ruimte') en te zien of er actie ondernomen kan worden.

Zelf lezen? De gesprekswijzer biedt uitkomst.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Pluryn financiën
Pluryn financiën
2022-11-10
Verordening Jeugd
Verordening Jeugd
2022-02-25
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: zorg en welzijn
Raadsnummer : rg321/2022