Agendawijzer (wat)

22-04-2022

Wooncoöperaties gesprekstafel

Huis

Een wooncoöperatie is een soort vereniging met leden die samen de huizen bouwen en in beheer hebben.  Bij een wooncoöperatie willen de leden een betere en betaalbare woonsituatie met elkaar te realiseren. 

12 mei 2022 - carrousel afgerond

Een raadslid heeft via een gesprekstafel het onderwerp wooncoöperatie op de agenda gezet. Let op de spelling: een wooncoöperatie is iets anders dan een woningcorporatie. Die laatste is een woningbouwvereniging die woningen verhuurt, maar een woningcoöporatie is een vereniging die met elkaar huizen bouwt en gemeenschappelijk met elkaar bewoont en onderhoudt zonder winstoogmerk. Wooncoöperatie De BinnenHaven is zo’n voorbeeld. Deze coöperatie wil op de plek van het oude zwembad in Haven 90 duurzame woningen en een buurtgemeenschap organiseren, maar loopt tegen allerlei gemeentelijke struikelblokken aan (bijv. grondprijs, regels) en stuurde onlangs daarover een brandbrief aan de raad. Twee gastsprekers (waaronder de architect die het plan van De BinnenHaven ontwikkelt) gaven de raad tekst en uitleg over het concept, de combinatie van wonen met zorg, goede voorbeelden elders en wat de gemeente kan doen om initiatieven te ondersteunen. Leerpunten van elders zijn met als belangrijkste les om initiatiefnemers/bewoners te betrekken bij de realisatie. En hoe knelpunten kunnen worden weggenomen en ruimte kan worden gegeven aan dergelijke initiatieven, zoals in beleid en ambtelijke capaciteit maar ook door goedkoop grond te verstrekken gezien het maatschappelijke doel van het initiatief. De raad sprak waardering uit voor de uitleg en nam dankbaar de informatie tot zich.

Waar gaat het over?

Wooncoöperaties zijn iets anders dan woningcorporaties. Die laatsten zijn grote bedrijven die woningen bouwen en beheren zonder winstoogmerk. Wooncoöperaties zijn een vorm van collectief wonen. Sinds 2015 is de wooncoöperatie wettelijk vastgelegd in de Woningwet. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om een plan naar realiteit om te zetten. Vanwege de onbekendheid van de woonvorm. Om de raad meer informatie hierover te geven, agendeerde een fractie een gesprekstafel.

Waarom praat de raad hierover?

De vergadering is een zogenaamde gesprekstafel. Deze heeft als doel om informatie en meningen te verzamelen ter voorbereiding op eventuele verdere agendering of politieke actie. De gesprekstafel is bedoeld om duidelijk te krijgen wat een wooncoöperatie is en om te kijken of wooncoöperaties een aanvulling zijn op bestaande woonvormen in Almere. Zo ja, hoe dan?

Waar vind ik de stukken?

Agendavoorstel gesprekstafel wooncoöperaties

Vergelijkbare artikelen
Flitsbezorgers
Flitsbezorgers
2022-05-13
Youri Egorovweg
Youri Egorovweg
2022-03-30
Artikel delen:
Portefeuille: Wonen, leefbaarheid
Tags: wonen
Raads Number : rg106/2022