Agendawijzer

04-02-2022

Zonneladder

Illustratie van een zonneladder

 

Maak gebruik van de Zonneladder bij aanvragen initiatieven voor het grootschalig plaatsen van zonnepanelen.  Een zonneladder kan ervoor zorgen dat er snel meer zonnepanelen op de Almeerse daken komen.

10 februari - Carrousel, voldoende besproken

Twee fracties stelden dit voor, vooral om te voorkomen dat onder andere kostbare landbouwgrond ‘verspild’ wordt aan zonnepanelen. Er volgde een levendige discussie, onder andere door een aanvullende informeel gemailde motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. . Alleen, die was niet door iedereen goed ontvangen. Daarom besloten de indieners na onderling overleg deze motie in te trekken en het onderwerp nodig verder te bespreken bij de aangekondigde andere technische sessies voor nieuwe raadsleden.

Waar gaat het over?

Wat is nou weer een zonneladder? Het is niet vreemd als u deze term nog niet kende. Een zonneladder wordt in steeds meer gemeenten gebruikt om slim en snel te kunnen bepalen waar zonnepanelen in het gebied kunnen komen. Het gaat vooral om de voorkeursvolgorde, bijvoorbeeld: eerst zoveel mogelijk op lege daken en daarna pas in weilanden. Twee fracties in de raad stellen voor dat we dit systeem in Almere ook gaan gebruiken. Ze denken dat het kan helpen om sneller meer zonnepanelen op de daken van huizen en bedrijven te krijgen.

Waarom praat de raad hierover?

Een aantal partijen wille een zonneladder invoeren. Daarover willen zij met de raad in gesprek.

Waar vind ik de documenten?

Het agendavoorstel.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Warmtetransitie
Warmtetransitie
2021-11-18
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: milieu
Raadsnummer : rg08/2022