Agendawijzer

04-11-2022

Zwarte Piet

Foto van Sinterklaas-traditie met schoen en wortel en wat pepernoten

Al een paar jaar is er discussie over het gebruik van de figuur van Zwarte Piet door overheid en bedrijfsleven.

10 november, carrousel - In de bespreking werd duidelijk dat een ander raadslid wilde voorstellen om de tekst van de motie wat aan te passen. Zij vindt namelijk het idee wel goed, maar ziet in dat de gemeente winkeliers niet kan verbieden Zwarte Piet in hun etalages of winkels te tonen. Daarom kunnen ze de motie niet steunen, maar als de tekst wordt aangepast, willen ze 'm wel steunen. Heel wat andere raadsleden wilden ook wel meedenken over de aanpassingen, zodat er volgende keer een besluit genomen kan worden.

Overigens vertelde de portefeuillehouder tussendoor nog dat de gemeente al een hele tijd niet meer meewerkt aan initiatieven waarin Zwarte Piet een rol heeft. Als de gemeente betrokken is, dan gaat het altijd om roetveegpieten.

Waar gaat het over?

Een raadslid heeft een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd ingediend om het college College = college van B&W te vragen zich uit te spreken tégen het gebruik van Zwarte Piet. De indiener vindt namelijk dat die niet in een inclusieve samenleving past.

Het presidium had ingeschat dat er over deze motie niet veel gesproken hoefde te worden, want in de een of andere vorm had de raad het er in voorgaande jaren al een paar keer over. Daarom stond het op 'besluitrijp' 13 oktober. Maar er waren raadsleden die er toch over wilden praten, omdat ze het met de inhoud niet eens zijn en ideeën hebben om de motie aan te passen

De documenten: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=zwarte%20piet&filters=year:FILTER%231(2022)

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Inclusiviteit, diversiteit en integratie
Tags: cultuur
Raadsnummer : rg233/2022