Blogoverzicht

03-09-2022

De vormgevers

Afbeelding:Foto van de opening van de expositie De Vormgevers van Almere in de ontmoetingsruimte van de Politieke Markt

Ze doen het samen

Even voor de Politieke Markt begon, opende de vice-voorzitter van de raad een expositie in de centrale ontmoetingsruimte. Een memorabel moment. Deed mij toch denken aan mijn eerste schooldag na de grote vakantie. Blije gezichten, enthousiaste verhalen en natuurlijk opmerkingen over haardracht en bbq-buikjes. De raad is een groep inwoners met een bijzondere rol in de stad, maar het zijn het gewone mensen. Links, rechts, groen of rood, maakt niet uit: ze doen het samen.

Terug naar de expositie. De spreker zei dat de raad zeker niet als enige in Almere in touw is om een steeds mooiere stad te maken. Inspiratoren, initiatiefnemers, bouwers en doeners zijn er altijd en altijd al geweest. Almeerders die zich met hart en ziel inzetten om de Almeerse samenleving vorm te geven. We noemen ze daarom de 'Vormgevers van Almere'. 22 van hen zijn op de expositie geportretteerd. Er zitten bekende Almeerders tussen. Ze hebben hun sporen nagelaten of schrijven op dit moment geschiedenis. Dat is het mooie aan deze tentoonstelling. 11 geportretteerden zijn pioniers uit de begindagen van onze stad. De andere 11 zijn de betrokken Almeerders van nu. Wat ze gemeen hebben is hun ideeën- en daadkracht. Ze drukten en drukken nog steeds hun stempel op onze samenleving en dragen actief bij aan een mooier Almere.

De expositie bestaat uit borden met een korte tekst en een QR-code. Scan je die, krijg je een filmpje. Dat is bijzonder materiaal dat door filmmaker Karin Kooij is vastgelegd in een losse toegankelijke stijl. Allemaal 'one-takes'; opnames zonder onderbreking en zonder montage achteraf. En daarom ook zonder opsmuk en recht uit het hart.

Je kunt de films ook online bekijken, maar veel mooier is om met anderen een QR-code te scannen, het filmpje te bekijken en het erover te hebben. En dat is precies wat er donderdag al meteen gebeurde. Samen denken en praten over verleden, heden en toekomst. Dit hoort helemaal thuis in het hart van de Politieke Markt.

Blog delen: