Blogoverzicht

17-04-2024

Eerste burgerberaad Almere van start

Afbeelding:Burgerberaad

De gemeente Almere is begonnen met het verzamelen van inzichten van inwoners om de toekomstige ontwikkeling van de stad vorm te geven.

Op maandag 14 april is het eerste burgerberaad van start gegaan, de eerste van in totaal vijf geplande bijeenkomsten. Het burgerberaad, een innovatieve vorm van burgerparticipatie, biedt inwoners een platform om direct invloed uit te oefenen op het bestuur van de stad. Gedurende vijf bijeenkomsten van elk ongeveer drie uur, zal de groep intensief samenwerken. Onder begeleiding van experts verdiepen zij zich in de huidige stand van zaken en toekomstige behoeften van de stad. De deelnemers zullen onderzoeken welke aspecten van hun wijken en de stad aandacht behoeven, wat behouden moet blijven en wat mogelijk verbeterd kan worden.

De selectie van de deelnemers vond plaats na een uitnodiging die in de week van 4 maart werd verstuurd naar 5.000 willekeurig gekozen inwoners. Aanvullend zijn inwoners via sociale media en lokale kranten opgeroepen om zich aan te melden. Uit deze aanmeldingen zijn 65 deelnemers geloot. De dialoog en samenwerking moet resulteren in een eindrapport met aanbevelingen voor de gemeenteraad, die uiteindelijk zal besluiten welke voorstellen worden opgenomen in de definitieve plannen voor Almere 2050.
Blog delen: