Blogoverzicht

24-01-2024

Eindrapport raadsonderzoek afvalwaterverwerking Oosterwold

Afbeelding:Persbericht

Almere, 24 januari 2024 - In opdracht van de gemeenteraad van Almere is door onderzoeks- en adviesbureau Necker een onderzoek uitgevoerd naar de afvalwaterverwerking in Oosterwold.

Het eindrapport is afgerond en vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Het onderzoek richtte zich op de besluitvorming rond de afvalwaterverwerking in Oosterwold, met specifieke aandacht voor waarom er tot juli 2022 gekozen werd om vast te houden aan het gekozen systeem van afvalwaterzuivering en de daaraan gerelateerde kosten, geschat op ruim 60 miljoen euro. Het rapport, getiteld ‘Troebel water – raadsonderzoek naar de besluitvorming rond afvalwaterverwerking in Oosterwold’, bevat belangrijke conclusies en aanbevelingen voor toekomstige besluitvorming.

De gemeenteraad bedankt alle (oud-)bestuurders, ambtenaren en partneroverheden voor hun medewerking aan dit onderzoek. Voorgesteld wordt om het rapport op 15 februari technisch toe te lichten tijdens de Politieke Markt. Verdere politieke bespreking wordt overgelaten aan de beoordeling en het initiatief van de raad. Voor meer details en inzichten verwijzen wij naar het volledige rapport, beschikbaar op het raadsinformatiesysteem: https://almere.notubiz.nl/document/13734356/1/Eindrapport+Raadsonderzoek+Afvalwaterverwerking+Oosterwold

Blog delen: