Blogoverzicht

18-01-2024

Innovatieve karakter Politieke Markt

Afbeelding:Presentatie

Innovatieve aanpak van raadsvergaderingen in Almere

In Almere heeft de gemeenteraad een unieke benadering van haar raadsvergaderingen ontwikkeld, een aanpak die afwijkt van de traditionele methodes gehanteerd door de meeste Nederlandse gemeenten. De griffier van Almere, Gert-jan Broer, en de voorzitter van het presidium, Esther Hagelaar, hebben recentelijk de Almeerse werkwijze gepresenteerd aan de Amsterdamse raad. Deze presentatie vond plaats tijdens een studiedag in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam, waarbij inzichten werden gedeeld over de structuur en voordelen van de Almeerse aanpak.

Wat typerend is voor de Almeerse methode is de snelle doorlooptijd van besluitvorming, de goede toegankelijkheid van de vergaderingen voor het publiek, en de algemene effectiviteit van de organisatie. De gebruikelijke manier van vergaderen in veel gemeenten, waaronder Amsterdam, omvat klassieke commissievergaderingen en plenaire raadsvergaderingen. Echter, Almere heeft dit model getransformeerd met de introductie van zogenaamde 'carrousel vergaderingen', gecombineerd met gesprekswijzers en strategisch geplande agenda's om effectievere en meer betekenisvolle discussies te bevorderen.

 

Blog delen: