Blogoverzicht

25-02-2024

Instellen van een auditcommissie

Afbeelding:Auditcommissie

Gemeenteraad Almere komt met een voorstel voor het instellen van een auditcommissie voor betere controle gemeentefinancien

De Raad van Almere heeft op 15 februari 2024 besloten om tot een voorstel voor een auditcommissie te komen. Dit besluit volgde op een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. naar aanleiding van het raadsvoorstel ‘Verordening financiële sturing verantwoording en controle Almere 2023’. De commissie zal zich richten op de controle van het gevoerde financiële beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. door het college College = college van B&W , gezien de complexiteit van de gemeentelijke financiën. De oprichting wordt ondersteund door zowel de accountant als de wethouder, en beoogt de controle en sturing van gemeentefinanciën te verbeteren en het kennisniveau binnen de raad te verhogen. Het voorstel verzoekt het presidium en het college een auditcommissie 'Almeerse stijl' te vormen, gebruikmakend van ervaringen van andere gemeenten. De commissie dient voor de zomer te worden ingesteld.

Blog delen:
Tags: financien