Blogoverzicht

17-01-2024

Nieuwe voorzitter presidium

Afbeelding:Esther Hagelaar

Foto: Peter Hagelaar

Esther Hagelaar, nieuwe voorzitter van het presidium en vicevoorzitter van de raad.

'Mensen beter maken', dat was het doel van Esther toen ze haar opleiding Muziektherapie begon. Haar eigen gezondheidsproblemen hebben haar geleerd om sneller keuzes te maken, zowel in het leven als in de politiek. 'Om te overleven in de politiek moet je leren relativeren', zo luidt haar boodschap. Deze persoonlijke ervaringen neemt ze mee in haar nieuwe rol als vicevoorzitter van de raad en voorzitter van het presidium.

Wanneer besloot je de politiek in te gaan?

"Ik heb lang geroepen dat ik nooit de politiek in zou gaan. De politiek was altijd dichtbij; mijn vader was lange tijd raadslid en wethouder in ons dorp. Als kind ervoer ik dat van dichtbij, ook als er kritiek was. In een dorp krijg je dat sneller mee dan in een stad. Mijn politieke carrière begon eigenlijk per ongeluk toen ik als jongere meeging naar een grote internationale klimaatconferentie, na een oproep op TMF. Hoewel ik een strenge selectie niet doorkwam, mocht ik wel, na wat aandringen, mee naar een vervolgconferentie. 

Toen het fysiek minder goed ging – ik heb een zeldzame ziekte en daardoor hulpmiddelen zoals een rolstoel nodig – en ik een zinvolle invulling naast het moederschap zocht, sloot ik me aan bij een politieke partij. Ik wilde me inzetten voor de stad en voor mensen die niet automatisch kunnen meedoen in de maatschappij, vanuit mijn eigen ervaring, maar ook vanuit mijn familie."

Waarom wilde je voorzitter worden?

"Ik ontdekte dat ik het voorzitten enorm leuk vond. In de politiek draait het vaak om je mening uiten, maar ik dacht dat ik me beter kon inzetten voor de groep als geheel, om het gesprek in de raad goed te vormen. Raadslid en voorzitter zijn is soms lastig te combineren omdat je niet als woordvoerder op een onderwerp en als voorzitter aan tafel kunt zitten. Dat vraagt om zelf ook een keuze te maken, waar kan ik het beste bijdragen en in welke rol. Overigens kan dat in kleine fracties alleen als de fractie wat van je wil overnemen in woordvoerderschap.

Wat wil je bereiken in je rol?

"Het draait bij mij om de vraag: Hoe zet je de raad en de raadsleden in hun kracht? Als raadslid moet je balanceren tussen tijd, ambities en je eigen energie. Ik werk zelf zo'n 20-25 uur per week, soms oplopend tot 40 uur. Binnen onze fractie proberen we elkaar te beschermen door niet alles te willen doen. Het werkbaar houden van het raadslidmaatschap is echt een uitdaging. Soms is het beter om minder zelf te doen en meer te vertrouwen op andere raadsleden die al bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Als je een succesvol raadslid wilt zijn, moet je keuzes maken over wat je wel en niet doet, zodat de belangrijke onderwerpen voldoende aandacht krijgen. De stad profiteert ook als wij als raad samenwerken om het beste voor de stad te doen."

Wat doet het presidium?

"Weinig inwoners zullen bekend zijn met het woord presidium. Je zou het presidium kunnen zien als een soort managementteam dat ervoor zorgt dat de raad als geheel goed functioneert. Mijn rol is vooral gericht op het luisteren naar alle raadsleden. Ik probeer te begrijpen wat er goed gaat en waar de zorgen liggen. Ook denk ik na over hoe raadsleden over vier jaar terugkijken op deze periode. Het gaat om de kwaliteit van de gemeenteraad als geheel en de sturing daarop. Dit doe ik samen met de leden van het presidium en de griffie. Maar ook het college College = college van B&W als bijvoorbeeld blijkt dat de documenten die aan de raad worden geleverd niet van goede kwaliteit zijn, dan is dat een punt van gesprek met het college.”

Welke ervaring breng je mee voor deze rol?

"De belangrijkste ervaring die ik meeneem in deze rol is het vermogen om te relativeren. Het is belangrijk voor raadsleden om te beseffen dat politiek niet het enige is wat telt. Je kunt hier gemakkelijk meegesleept worden in de waan van de dag, waarbij alles belangrijk lijkt. Het draait om het maken van keuzes en het vertrouwen op andere raadsleden. Het allerbelangrijkste is dat je gezond en gelukkig blijft. Alleen dan kunnen raadsleden echt in hun kracht staan en van betekenis zijn voor de stad. Ik hoop in deze rol mijn steentje bij te dragen aan dit proces."


Meer weten over wat het presidium doet?
Nieuwsgierig naar andere raadsleden?

Blog delen:
Tags: presidium