Blogoverzicht

13-04-2024

Raad van Almere neemt maatregelen tegen hoge werkdruk raadsleden

Afbeelding:Nieuwsuur

Meer dan een op de tien gemeenteraadsleden in Nederland heeft vroegtijdig hun ambt neergelegd, twee jaar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Uit een enquête van Nieuwsuur, waaraan 70 procent van de gemeentes deelnam, blijkt dat een kwart van deze politici vanwege de hoge werkdruk stopt. Henk Bouwmans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, uitte zijn verbazing hierover in een interview met Nieuwsuur: "We hadden al veel signalen ontvangen over de werkdruk bij raadsleden, maar dat zo velen definitief stoppen, verrast ons toch. Dit is een duidelijk verschil met twintig jaar geleden."

Raadsleden ervaren een toenemende belasting door de combinatie van raadswerk, vaak naast een fulltime baan, gezinsleven en privéleven. Deze combinatie leidt steeds vaker tot overbelasting. Het aantal uren dat gemeenteraadsleden wekelijks aan hun werk besteden is toegenomen tot gemiddeld 17 uur per week. In grote gemeenten (met meer dan 150.000 inwoners) loopt dit op tot bijna 25 uur per week.

De verhoogde werkdruk wordt mede veroorzaakt door een toename van het aantal dossiers dat raadsleden moeten behandelen, een gevolg van decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Ook de toename van het aantal politieke partijen leidt tot langere debatten en vergaderingen, die vaak doorgaan tot laat in de nacht. Daarnaast verhogen de verwachtingen van burgers rondom transparantie en betrokkenheid de druk op raadsleden, waarbij sociale media zowel een hulpmiddel als een bron van extra druk zijn.

Er zijn voorstellen vanuit het rijk om de situatie te verbeteren, zoals het overwegen van een voltijds raadslidmaatschap en het verhogen van de salarissen van raadsleden. Minister De Jonge onderzoekt momenteel deze opties en zal later dit jaar zijn conclusies presenteren. Gert-Jan Broer, griffier van de gemeenteraad van Almere, heeft in het programma Nieuwsuur gepleit voor politiek verlof voor medewerkers. Volgens hem is dit een win-winsituatie omdat werkgevers hiermee een vitale medewerker binnen hun gelederen behouden.

In Almere ligt de focus de komende periode op het verminderen van de werkdruk onder raadsleden en fractie-assistenten. Het presidium heeft in samenwerking met de griffie een programma ontwikkeld waarin raadsleden en assistenten met professionals kunnen praten over werkdruk. Dit initiatief, onderdeel van het vakmanschapsprogramma van de griffie, omvat regelmatige bewustwordingsworkshops en de mogelijkheid voor vervolggesprekken met een professional. Daarnaast wordt een poule van coaches opgezet om raadsleden te ondersteunen bij specifieke vraagstukken.

Bekijk de volledige reportage van Nieuwsuur hier.

 

Blog delen: