Blogoverzicht

19-01-2024

Rapport rekenkamer

Afbeelding:Rekenkamer

Aanbieding rekenkamerrapport woonruimteverdeling

Tijdens de Politiek Markt van 18 januari 2024 werd door de algemeen directeur van de Rekenkamer Almere een rapport overhandigd over de woonruimteverdeling in Almere.

Het recente onderzoek van de Rekenkamer Almere richt zich op de verdeling van sociale huurwoningen in Almere. De belangrijkste bevindingen zijn dat er geen structurele onregelmatigheden zijn in de woonruimteverdeling, maar dat het proces voor velen ondoorzichtig is. Er is een tekort aan sociale huurwoningen en de verdeling wordt beïnvloed door voorrangsregels, wat leidt tot lange wachttijden voor vele inwoners. De Rekenkamer beveelt aan om de communicatie en transparantie rondom het verdelingsproces te verbeteren. Dit rapport dient als basis voor het verder ontwikkelen van het woonbeleid in Almere.

Bijgaand een link naar het rapport: https://almere.notubiz.nl/document/13715861/2

Blog delen: