Blogoverzicht

05-06-2024

Rekenkameronderzoek dienstverlening Gemeente Almere

Afbeelding:Rekenkamer

Hoe kan de gemeente Almere de eigen dienstverlening zo verbeteren dat alle inwoners zich gehoord en geholpen voelen?

De Rekenkamer van Almere is een onafhankelijke organisatie die helpt om het werk van de gemeente te controleren. Ze kijken of het gemeentebestuur goed, eerlijk en effectief werkt. Hun belangrijkste taak is om de gemeenteraad van Almere te helpen bij het controleren van het gemeentebeleid door onderzoek te doen naar verschillende belangrijke onderwerpen voor de stad en haar inwoners. De Rekenkamer gaat een uitgebreid onderzoek doen naar hoe de gemeente Almere haar (digitale) diensten aanbiedt. Het doel is om te kijken hoe toegankelijk, persoonlijk en proactief deze diensten zijn, vooral voor inwoners die extra ondersteuning nodig hebben.

Almeerders moeten makkelijk contact kunnen opnemen met de gemeente om een vraag te stellen of hulp te krijgen. Een duidelijke en toegankelijke website en een persoonlijke en pro-actieve benadering aan de telefoon en de balie helpen daarbij. Zo ontstaan er zo min mogelijk misverstanden, fouten of problemen. Gelukkig is de meerderheid van de Almeerders tevreden over de website en de telefonie van de gemeente. Maar uit recente evaluaties blijkt dat sommige inwoners moeite hebben met het begrijpen van informatie van de overheid. Het onderzoek focust daarom op het verbeteren van de dienstverlening voor mensen die moeilijk kunnen lezen of andere communicatieproblemen hebben.

De Rekenkamer gaat interviews houden, data verzamelen en praktijktests uitvoeren met verschillende inwoners om te ontdekken hoe diensten beter toegankelijk gemaakt kunnen maken. De resultaten van het onderzoek worden van nu tot begin volgend jaar verzameld. Deze informatie zal dan begin volgend jaar beschikbaar zijn voor de gemeenteraad en andere belanghebbenden.

Het plan van aanpak en updates over het onderzoek vindt u hier.

Blog delen: