Blogoverzicht

02-02-2024

Uitkomst Politieke Markt 1 februari 2024

Afbeelding:PM

Op deze pagina vind u een compact overzicht van wat de uitkomst is van alle besprekingen tijdens de Politieke Markt.

Agenda

 • Uitreiking Raadspen 2023
 • Beëdiging fractieassistent de heer Mussa

Actualiteitenhalfuur

 • Er waren geen vragen.

Besproken in de raad | 1 februari 2024

 • 23264 | Visie op de Almeerse energietransitie --> naar besluitvorming  
 • 24001 | Verordening financiële sturing, verantwoording en controle 2023 --> naar besluitvorming
 • 24005 | Takendiscussie --> vervolgbespreking 8/2
 • 24008 | 2e Addendum Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord – ‘Wijk voor initiatieven’ --> vervolgbespreking 8/2
 • 24010 | Vaststelling bestemmingsplan De Velden, Gooimeer en Kromslootpark --> vervolgbespreking 8/2
 • 24013 | Start proef met nachttrein --> naar besluitvorming
 • 24011 | Campagne tegen explosieven in Almere --> vervolgbespreking 8/2
 • 24012 | Plan van aanpak tegen explosies in Almere --> vervolgbespreking 8/2
 • 24017 | Vernieuwing digitalisering en informatievoorziening --> vervolgbespreking 8/2

1ste bespreking | 8 februari 2024

 • 24014 | Locatiekeuze Beschermd Wonen+
 • 23286 | Visie Almeerse klimaatadaptatie
 • 24025 | Zet niemand op straat, stop tijdelijke huurcontracten
 • 24016 | Spoed- en overbruggingsindicaties voor WMO-zorg

Wilt u als inwoner of betrokkene uw mening geven over 1 van deze onderwerpen? Kijk dan even bij de pagina invloed. Belangrijk om te weten is dat inspreken bij een onderwerp alleen mogelijk is bij de 1ste bespreking.

Wegingstafel | 8 februari 2024

 • 24034 | Locatie Skills Garden Almere Stad Oost

Tijdens de wegingstafel besluiten de raadsleden of het nodig is dat een onderwerp besproken moet worden. Indien de raad ervoor kiest het niet te bespreken, kan er direct tijdens de volgende plenaire vergadering over gestemd worden. Kiest de raad voor bespreking, dan wordt het onderwerp opgenomen in de lijst van onderwerpen die ingepland gaan worden voor een bespreking.

Besluitvorming

 • Raadsvoorstel Benoeming lid presidium (24030) AANGENOMEN 43/0 
 • Maximum bouwhoogte (23313.001) GEWIJZIGD VERWORPEN 9/34 
 • Plaatsen geluidswal als gespreksonderwerp met ontwikkelaar (23313.002) GEWIJZIGD AANGENOMEN 38/5 
 • Stimuleer doorstroom met Van Groot naar Beter (23313.003) AANGENOMEN 36/7 
 • Ontwikkelstrategie Ambachtsmark (23313) AANGENOMEN 37/6 
 • Ontneem drempels voor uitstroom naar werk vanuit de bijstand (23331) GEWIJZIGD Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aanvaard.
 • Oreganoweg ook een beetje sociaal (23325.001) GEWIJZIGD VERWORPEN 21/22 
 • Bevorderen doorstroming door bouwen van senioren woningen (23325.002) GEWIJZIGD AANGENOMEN 32/11 
 • Meer sociaal bij de Oreganoweg (23325.004) VERWORPEN 19/24 
 • Ontwikkelingsplan en grondexploitatie Oreganoweg/Wisselweg (23325) Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aanvaard.
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een dierenweide met speeltoestellen aan de Jac. P. Thijsseweg 4 (24009) AANGENOMEN 30/13 
 • Bevordering opkomst bij de verkiezingen: Moskeeën als stemlokaal (24020) INGETROKKEN
 • Gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland (24026) o.v.v. uitkomst Wegingstafel AANGENOMEN 43/0 
 • Benoeming leden onderzoekscommissie Raadsenquête Floriade (24035) o.v.v. uitkomst wegingstafel AANGENOMEN 43/0 
 • Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Flevoland 2024 - 2027 (23328) AANGENOMEN 43/0 
 • Bestedingsplan middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslagaffaire (POK) (24007) AANGENOMEN 43/0
Blog delen: