Blogoverzicht

11-04-2024

Uitkomst Politieke markt 11 april 2024

Afbeelding:Poltieke markt

Op deze pagina vindt u een compact overzicht van de uitkomst van alle besprekingen tijdens de Politieke Markt

Agenda plenair

Besproken in de raad | 11 april 2024

Klik op de link voor een korte samenvatting van de laatste bespreking.

1ste bespreking | 18 april 2024

Klik op de link voor een korte samenvatting van het onderwerp en de bijbehorende documenten.

Wegingstafel | 18 april 2024

Besluitvorming

 • Verklaring tegen Antisemitisme (24091) AANGENOMEN 32/8 
 • Bespreek uitgangspunten en criteria los van de locatiekeuze (24014.001) AANGENOMEN 33/7
 • Aanpassing zoekcriterium kavel oppervlaktegrootte (24014.002) VERWORPEN 16/24
 • Opkomsttijden hulpdiensten moeten binnen de norm vallen (24014.003) AANGENOMEN 24/16
 • Bedrijventerreinen (24014.004) VERWORPEN 14/26
 • Prikkelarm moet echt prikkelarm zijn (24014.006) VERWORPEN 16/24
 • Waarborg het veiligheidsgevoel voor cliënt en bewoner (24014.007) VERWORPEN 18/22
 • Uitgangspunt Grond (24014.012) GEWIJZIGD VERWORPEN 15/25
 • Schrap het argument “het past niet in een villawijk” (24014.013) VERWORPEN 17/23
 • Splits criterium nabijheid openbaar vervoer en voorzieningen (24014.014) AANGENOMEN 26/14
 • Prikkelarm – Infrastructuur (24014.015) VERWORPEN 12/28
 • 3000 meter als minimumafstand van wijken en kwetsbare voorzieningen (24014.018) VERWORPEN 12/28
 • Maak een impactanalyse Domus+ voor de buurt (24014.020) AANGENOMEN 33/7 
 • Passende dienstverlening openbaar vervoer (24014.005) VERWORPEN 19/21 
 • Regionale Voorzieningen Samen staan we sterker (24014.008) GEWIJZIGD AANGENOMEN 32/8 
 • Participatie traject (24014.009) VERWORPEN 16/24 
 • Toets alle mogelijke locaties op de criteria (24014.010) AANGENOMEN 35/5 
 • Wacht RIVM-onderzoek naar gezondheidseffecten windturbines af (24014.011) VERWORPEN 15/25 
 • Locatiekeuze Beschermd Wonen Plus voorziening (24014) AANGENOMEN 29/11
 • Een reële termijn (24108.001) VERWORPEN 16/24 
 • Inzage voor de raad (24108.002) VERWORPEN 16/24 
Blog delen: