Blogoverzicht

16-02-2024

Uitkomst Politieke Markt 15 februari 2024

Afbeelding:PM

Op deze pagina vind u een compact overzicht van wat de uitkomst is van alle besprekingen tijdens de Politieke Markt.

Agenda

 • Afscheid raadslid de heer Kuster
 • Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid de heer Slot
 • Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid mevrouw Vreeken
 • Update vervolgstappen coalitie

Actualiteitenhalfuur

Besproken in de raad | 15 februari 2024

1ste bespreking | 7 maart 2024

Wegingstafel | 7 maart 2024

Besluitvorming

 • Almere Klimaatneutraal in 2040 (23264.001) GEWIJZIGD VERWORPEN 14/29 
 • Laat ook Almeerse grootverbruikers in landbouw en industrie bijdragen (23264.003) VERWORPEN 17/26
 • Blijf actief en alert op innovaties op de energiemarkt en zet die in (23264.004) VERWORPEN 13/30
 • Mensen maken de stad, ook bij energietransitie (23264.005) VERWORPEN 13/30
 • Slim elektriciteitsverbruik (23264.006) GEWIJZIGD WAS AMENDEMENT Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. AANGENOMEN 25/18
 • Uitspreken internationale klimaatrechtvaardigheid (23264.007) AANGENOMEN 22/21
 • Energierealisme in Almere (23264.008) VERWORPEN 7/36
 • Participatie voor draagvlak transformatorhuisjes (23264.009) VERWORPEN 10/33
 • Bevorder Milieuvriendelijke Bedrijfsvoering (23264.011) GEWIJZIGD VERWORPEN 20/23
 • Een extra daltarief voor groene stroom bij Almeerse coöperaties? (23264.012) VERWORPEN 7/36
 • Hoge doelen vereisen een passende vergoeding van het rijk (23264.013) GEWIJZIGD VERWORPEN 7/36
 • Laat in ieder uitwerkingsplan zien wat de kosten voor aanpassen infra zijn (23264.014) GEWIJZIGD VERWORPEN 14/29
 • Neem ontwikkelingen van SMR centrales mee als mogelijkheid energietransitie (23264.016) VERWORPEN 15/28 
 • Visie op de Almeerse energietransitie (23264) AANGENOMEN 30/13
 • Zet de raad in haar kracht bij de kwartaalrapportage (24001.001) GEWIJZIGD AANGENOMEN 35/8 
 • Koersdocument met koers (24001.002) GEWIJZIGD AANGENOMEN 25/18
 • Instellen van een auditcommissie (24001.003) AANGENOMEN 34/9
 • Koersnotitie Meer financiële insteek (24001.004) AANGENOMEN/VERWORPEN 0/0 15/28
 • Verordening financiële sturing, verantwoording en controle Almere 2023 (24001) AANGENOMEN 34/0
 • Start proef met de nachttrein (24013) GEWIJZIGD AANGENOMEN 33/10
 • OZB gebruikers niet-woningen (24005.001) VERWORPEN 11/32
 • Takendiscussie (24005.002) VERWORPEN 5/38
 • Maak de stad niet onaantrekkelijk (24005.003) VERWORPEN 10/33
 • Waardering van onze mantelzorgers moet persoonlijk blijven (24005.004) VERWORPEN 19/24
 • Breek de stad niet af en draai de bezuiniging op fonteinen, stranddouches en ijsbaan (€ 0,1 miljoen) terug (24005.005) VERWORPEN 18/25
 • Oproep tot Brede Discussie over Gemeentelijke Uitdagingen en komen met concrete oplossingen om huishoudboekje op orde te brengen (24005.006) VERWORPEN 10/33
 • Structurele financiering voor het Poppodium (24005.008) AANGENOMEN 31/12
 • Plafondbedrag MRA & halvering personele inzet (24005.009) VERWORPEN 5/38
 • Takendiscussie (24005) AANGENOMEN 26/17
 • Laat gemeenteraad oordeel vellen over noodzaak horeca in natuur (24010.001) GEWIJZIGD AANGENOMEN 28/15
 • Beperk het zoekgebied voor een kleine horecagelegenheid (24010.002) INGETROKKEN
 • Beperking van Horecavoorzieningen in Bestemmingsplan De Velden, Gooimeer en Kromslootpark (24010.004) INGETROKKEN
 • Vaststelling bestemmingsplan De Velden, Gooimeer en Kromslootpark (24010) AANGENOMEN 43/0
 • Klimaatadaptatie verdient een goede bespreking (24029.001) 23/20 AANGENOMEN
 • Almeerse Visie Klimaatadaptatie verdient een goede en niet onnodig vertraagde bespreking (24029.002)
 • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. van treurnis: Betreffende het financieel, informatie- en archiefbeheer, ICT- beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. en beheer binnen de gemeente Almere (24017.001) VERWORPEN 9/34 

 

Blog delen: