Blogoverzicht

16-04-2024

Uitkomst Politieke markt 18 april 2024

Afbeelding:Pm

Op deze pagina vindt u een compact overzicht van de uitkomst van alle besprekingen tijdens de Politieke Markt

Actualiteitenhalfuur

 • ASMI verhuist een deel van het chipbedrijf naar Singapore
 • Overlast van rivaliserende jongeren in het stadscentrum? 

U kunt het actualiteitenhalfuur hier terugkijken.

Besproken in de raad | 18 april 2024

Klik op de link voor een korte samenvatting van de laatste bespreking.

1ste bespreking | 25 april 2024

Klik op de link voor een korte samenvatting van het onderwerp en de bijbehorende documenten.

Wegingstafel | 25 april 2024

Besluitvorming

 • Garantie schoon drinkwater voor gebruik binnenhuis (24045.001) VERWORPEN 7/33 
 • Een robuuste energievoorziening voor Pampus (24045.002) VERWORPEN 8/32
 • Bereikbaarheid zonder onderscheid (24045.003) VERWORPEN 15/25
 • Lopen & Fietsen centraal in Pampus (24045.004) STEMMEN STAKEN 20/20
 • Een volwaardige IJmeerverbinding als uitgangspunt (24045.005) GEWIJZIGD VERWORPEN 11/29
 • Houd in de ontwerpfase al rekening met een IJmeerverbinding voor alle vervoersvormen (24045.006) VERWORPEN 18/22
 • Sociale duurzame ontwikkeling als leidend principe Almere Pampus (24045.007) AANGENOMEN 28/12
 • Ook luchtkwaliteit als leidend principe Almere Pampus (24045.008) VERWORPEN 17/23
 • Leidende principes gebiedsontwikkeling Almere Pampus (24045) STEMMING VERSCHOVEN NAAR 25/4
 • ‘Ontwerpbegroting 2025 en 3e begrotingswijziging Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)’ (24092) AANGENOMEN 40/0
 • Toestemming voor wijziging Gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (24085) AANGENOMEN 40/0
 • Alternatieven voor wegwerpbekertjes niet alleen tijdens de politieke markt, maar in principe 24/7 (24082) VERWORPEN 12/28
 • Verzoek tot het instellen van een verbod op het demonstratief verbranden en vernielen van religieuze en levensbeschouwelijke voorwerpen en symbolen in de openbare ruimte (24087) VERWORPEN 5/35
 • Actualisatie exploitatiebegroting Oosterwold (24046) AANGENOMEN 40/0
 • Bereikbaarheid van de Almeerse jeugdzorg voor kinderen van ouders met een migratieachtergrond en uit kansarme wijken (24086.001) AANGENOMEN 22/18
 • Inkoopstrategie Jeugdhulp zonder verblijf (24086) AANGENOMEN 40/0
 • Actualisatie opgelegde geheimhouding 2020 en 2021 (24096) AANGENOMEN 40/0
 • Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2023 (24098) AANGENOMEN/VERWORPEN 40/0
 • Strategische aankoop Havenhoofd 7 (24041) AANGENOMEN 40/0
Blog delen: