Blogoverzicht

19-01-2024

Uitkomst Politieke Markt 18 januari 2024

Afbeelding:Installatie

Beëdiging raadslid de heer Hiraki

Op deze pagina vind u een compact overzicht van wat de uitkomst is van alle besprekingen tijdens de Politieke Markt.

Agenda

 • Aanbieding rekenkamerrapport wooruimteverdeling
 • Afscheid van de heer Boutkan als raadslid
 • Onderzoek en geloofsbrieven en toelating raadslid mevrouw Zerfowski
 • Onderzoek en geloofsbrieven en toelating raadslid de heer Hiraki
 • Beëdiging fractieassistent mevrouw Monen

Actualiteitenhalfuur

 • 24023 | Actie tegen onredelijke huurbeëindigingen Odeonstraat
 • 24022 | Repatriëring Almeerder Abed uit Gaza
 • 24024 | Tragische gebeurtenis in een woning aan de Bovenloop 

Besluitvorming

 • Toegankelijke stembureaus in elk stadsdeel (23311) VERWORPEN 17/24 
 • Onderzoek daadwerkelijk extremisme (23324.001) VERWORPEN 9/32 

Besproken in de raad | 18 januari 2024

 • 24001 | Verordening financiële sturing, verantwoording en controle 2023 --> vervolgbespreking 25/1
 • 23328 | Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Flevoland 2024–2027 -->  vervolgbespreking 25/1
 • 23331 | Ontneem drempels naar werk vanuit de bijstand --> naar besluitvorming  
 • 24008 | 2e Addendum Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord – ‘Wijk voor initiatieven’ --> technische sessie 

Op de agenda gezet voor een 1ste bespreking op 25 januari 2024

 • 23252 | Inwonerstafel: Evaluatie leerlingenvervoer 
 • 24007 | Bestedingsplan middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslagaffaire (POK)
 • 24005 | Takendiscussie
 • 24006 | Opgaventafel: Wat heeft de cultuursector in Almere nodig om te blijven bestaan?

Wilt u als inwoner of betrokkene uw mening geven over 1 van deze onderwerpen? Kijk dan even bij de pagina invloed. Belangrijk om te weten is dat inspreken bij een onderwerp alleen mogelijk is bij de 1ste bespreking.

Wegingstafel | 25 januari 2024

 • 24014 | Locatiekeuze Beschermd Wonen Plus voorziening
 • 24016 | Spoed- en Overbruggingsindicaties voor WMO-zorg in Almere
 • 24020 | Bevordering opkomst bij de verkiezingen:Moskeeën als stemlokaal

Tijdens de wegingstafel besluiten de raadsleden of het nodig is dat een onderwerp besproken moet worden. Indien de raad ervoor kiest het niet te bespreken, kan er direct tijdens de volgende plenaire vergadering over gestemd worden.

Blog delen: