Blogoverzicht

24-05-2024

Uitkomst Politieke Markt 23 mei 2024

Afbeelding:PM

Op deze pagina vindt u een compact overzicht van de uitkomst van alle besprekingen tijdens de Politieke Markt

Actualiteitenhalfuur

 • Zwemveiligheid van Almeerse kinderen in het geding: Er is een discussie gevoerd over Optisport die een zwembad verhuurt aan een zwemvereniging. Er zijn zorgen geuit over de hoge tarieven die worden gerekend, wat de kosten voor zwemlessen opdrijft en deze mogelijk onbereikbaar maakt voor sommige inwoners. Het college College = college van B&W heeft uitleg gegeven dat er verschillende tarieven worden gehanteerd voor diverse activiteiten. Tevens is er voor mensen met een kleinere beurs een sportfonds beschikbaar dat financieel kan bijdragen aan de zwemlessen. De indiener overweegt of dit onderwerp verdere aandacht verdient op de agenda.

U kunt het actualiteitenhalfuur hier terugkijken.

Besproken in de raad | 23 mei 2024

Klik op de link voor een korte samenvatting van de laatste bespreking.

1ste bespreking | 30 mei 2024

Klik op de link voor een korte samenvatting van het onderwerp en de bijbehorende documenten.

Wegingstafel | 30 mei 2024

Plenair

Besluitvorming 

 • Grip en controle op aangenomen moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. (24115) AANGENOMEN 37/6 
 • Ook geen geld voor een 'groene' binnenstad (24056.001) VERWORPEN 16/27
 • Ontwikkelvisie 2040 Natuurkrachtig Hart van de Stad terug in handen college totdat duidelijk is dat er harde dekking is voor 40% van de uitvoering van deze visie (24056.002) VERWORPEN 10/33
 • Doe maar gewoon... (24056.003) VERWORPEN 14/29
 • Natuurlijk Verstedelijken op basis van realisme (24056.004) VERWORPEN 17/26
 • Contradicto in terminis (24056.005) VERWORPEN 9/34
 • Leveringszekerheid Centraal bij energievoorziening (24056.007) VERWORPEN 15/28
 • Ontmoetingsplekken als uitgangspunt (24056.008) AANGENOMEN 27/16
 • Toekomstbestendig maken van pleinen (24056.009) AANGENOMEN 32/11
 • Gedegen en tijdig informeren (24056.010) VERWORPEN 10/33
 • Breng de raad in positie en geef doorberekende scenario’s per deelproject weer (24056.012) VERWORPEN 16/27
 • Alternatieve Optie Deelontwikkelplannen (24056.013) VERWORPEN 10/33
 • Vasthouden aan het groene principe en een globaal uitvoeringsplan (24056.014) VERWORPEN 20/23
 • Neem gezonde leefomgeving ook concreet mee in Hart van de Stad (24056.016) AANGENOMEN 25/18
 • Ontwikkelvisie 2040 Natuurkrachtig Hart van de Stad (24056) AANGENOMEN 27/16
 • Een breed meerjarenprogramma (24058.001) AANGENOMEN 42/1
 • Verbetering woningbouw voor oudere inwoners (vooruitzien is regeren) (24058.002) AANGEHOUDEN
 • Toevoeging tegenprestatie aan verordening participatiewet (24057.001) GEWIJZIGD VERWORPEN 13/30
 • Verordening Participatiewet Almere 2024 (24057) AANGENOMEN 43/0
 • Parapluplan regeling supermarkten (24124) AANGENOMEN 43/0
 • Gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. Veiligheidsregio Flevoland 2023 (24123) AANGENOMEN 43/0
 • Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2024 (24122) AANGENOMEN 43/0
Blog delen: