Blogoverzicht

23-04-2024

Uitkomst Politieke Markt 25 april 2024

Afbeelding:PM

Op deze pagina vindt u een compact overzicht van de uitkomst van alle besprekingen tijdens de Politieke Markt

Actualiteitenhalfuur

 • Mogen boa's ook in Almere arrestanten vervoeren naar het politiebureau?: Op deze vragen kon de burgemeester geen antwoord geven omdat het iets meer uitzoekwerk vraagt. Hij heeft toegezegd dat de beantwoording van deze vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk wordt teruggekoppeld.
   
 • 4 mei herdenkingen: De burgemeester heeft aangegeven dat voor zover hij weet er op dit moment weet geen demonstraties zijn aangekondigd. Hij zal, bij een aanvraag hiervoor, het demonstratierecht respecteren en er ook zorg voor dragen dat de herdenking zo respectvol mogelijk plaats kan vinden. Op het moment dat dit aan de orde is zal de burgemeester beoordelen hoe deze twee onderdelen samengaan. 

U kunt het actualiteitenhalfuur hier terugkijken.

Besproken in de raad | 25 april 2024

Klik op de link voor een korte samenvatting van de laatste bespreking.

1ste bespreking | 16 mei 2024

Klik op de link voor een korte samenvatting van het onderwerp en de bijbehorende documenten.

Wegingstafel | 16 mei 2024

Besluitvorming

 • Lopen & Fietsen centraal in Pampus (24045.004) AANGENOMEN 21/20 
 • Leidende principes gebiedsontwikkeling Almere Pampus (24045) AANGENOMEN 26/15
 • Mobiliteitsplan Hart van de Stad Almere 2030-2040 terug naar college College = college van B&W (24021.001) VERWORPEN 15/26
 • Bezint eer ge begint (24021.002) VERWORPEN 15/26
 • Bewoners en ondernemers centraal stellen (24021.004) VERWORPEN 15/26
 • Geen knip in de Hospitaaldreef (24021.005) GEWIJZIGD VERWORPEN 13/28
 • Knip in de Hospitaaldreef (24021.006) AANGENOMEN 23/18
 • Parkeernormen centraal regelen en niet in 1 plan (24021.007) VERWORPEN 17/24
 • Parkeerplekken groeien mee met de stad (24021.008) VERWORPEN 18/23
 • Parkeren op korte afstand van je woning (24021.009) VERWORPEN 15/26
 • Parkeren (24021.010) VERWORPEN 9/32
 • Tweede expert mening (24021.014) VERWORPEN 13/28
 • Uitwerking parkeervisie en bouwvisie centrum Almere voorafgaand aan mobiliteitsplan en ontwikkelingen stadscentrum Almere (24021.015) VERWORPEN 15/26
 • Samenhangende maatregelen samenhangend bespreken (24021.011) GEWIJZIGD AANGENOMEN 36/5
 • Zet de raad aan het stuur (24021.012) VERWORPEN 16/25
 • Gegarandeerde bereikbaarheid Flevoziekenhuis (24021.019) VERWORPEN 15/26
 • Gebruik een tijdelijke verbouwing voor een gedegen praktijk (24021.025) VERWORPEN 15/26
 • Adem in adem uit en onderzoek een milieuzone (24021.003) WAS AMENDEMENT Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. AANGENOMEN 21/20
 • Reductie CO2-uitstoot in lijn binnen Mobiliteitsplan Hart van de Stad Almere 2030-2040 in lijn met ambitie klimaat neutrale stad (24021.024) VERWORPEN 1/40
 • Houd fietsparkeren laagdrempelig (24021.016) AANGENOMEN 31/10
 • Fietsstad Almere mag fietsvriendelijker (24021.017) AANGENOMEN 31/10
 • Stadsstraten dragen niet bij aan doorstroming (24021.020) VERWORPEN 15/26
 • Parkeerplaatsen aanpassen aan de vraag (24021.022) VERWORPEN 15/26
 • Duim omhoog voor de liftplek (24021.023) AANGENOMEN 23/18
 • Mobiliteitsplan Hart van de Stad Almere 2023-2040 (24021) AANGENOMEN 26/15
 • Uitvoering Preventie met Gezag en specialistisch jongerenwerk (24048.002) GEWIJZIGD AANGENOMEN 27/14
 • Preventie met GEZAG: extra capaciteit naar de Politie (24048.004) VERWORPEN 11/30
 • Samenwonen op proef (24052) AANGENOMEN 35/6
 • Een pluriform lokaal radio- en televisieaanbod (24067.001) VERWORPEN 13/28
 • Voorkeursadvies lokale publieke media-instelling (24067) AANGENOMEN 34/7
 • Geen ruimte voor demonstraties tijdens de 4 mei-herdenkingen INGETROKKEN 
Blog delen: