Blogoverzicht

26-01-2024

Uitkomst Politieke Markt 25 januari 2024

Afbeelding:Foto van het stadhuis van Almere gezien vanaf het stadhuisplein

Op deze pagina vind u een compact overzicht van wat de uitkomst is van alle besprekingen tijdens de Politieke Markt.

Agenda

Actualiteitenhalfuur

Besproken in de raad | 25 januari 2024

 • 23328 | Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Flevoland 2024–2027 -->  afgerond
 • 23325 | Ontwikkelingsplan en grondexploitatie Oreganoweg-Wisselweg --> afgerond
 • 23252 | Evaluatie Leerlingenvervoer --> afgerond
 • 24006 | Wat heeft de cultuursector nodig om te blijven bestaan? --> afgerond
 • 24007 Bestedingsplan middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslagaffaire --> afgerond
 • 24009 | Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een dierenweide met speeltoestellen aan de Jac. P. Thijsseweg 4 --> afgerond
 • 23264 | Visie op de Almeerse energietransitie --> vervolgbespreking 1/2
 • 24001 | Verordening financiële sturing, verantwoording en controle 2023 --> vervolgbespreking 1/2
 • 24005 | Takendiscussie --> vervolgbespreking 1/2

1ste bespreking | 1 februari 2024

 • 24008 | 2e Addendum Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord – ‘Wijk voor initiatieven’
 • 24010 | Bestemmingsplan De Velden, Gooimeer en Kromslootpark
 • 24013 | Start proef met nachttrein
 • 24011 | Campagne tegen explosieven in Almere
 • 24012 | Plan van aanpak tegen explosies in Almere
 • 24017 | Vernieuwing digitalisering en informatievoorziening

Wilt u als inwoner of betrokkene uw mening geven over 1 van deze onderwerpen? Kijk dan even bij de pagina invloed. Belangrijk om te weten is dat inspreken bij een onderwerp alleen mogelijk is bij de 1ste bespreking.

Wegingstafel | 1 februari 2024

Tijdens de wegingstafel besluiten de raadsleden of het nodig is dat een onderwerp besproken moet worden. Indien de raad ervoor kiest het niet te bespreken, kan er direct tijdens de volgende plenaire vergadering over gestemd worden.

Blog delen: