Blogoverzicht

25-06-2024

Uitkomst Politieke Markt 27 juni 2024

Afbeelding:Raadzaal Almere

Op deze pagina vindt u een compact overzicht van de uitkomst van alle besprekingen tijdens de Politieke Markt

Actualiteitenhalfuur

  • Doorstroming Landdrostdreef flessenhals: Er is nog veel in ontwikkeling rondom de wegen en de doorstroming in de stad. Over de permanente inrichting van de wegen rondom het stadscentrum gaat het college College = college van B&W nog een keer in gesprek met de raad.
  • Stand van zaken explosies in de stad: Almere heeft goede contacten met Den Haag en was onder andere ambtelijk aanwezig bij het rondetafelgesprek over het toegenomen aantal explosies. De vraag leeft of de raad nog extra ondersteuning kan bieden aan de burgemeester in dit proces. De portefeuillehouder geeft aan dat de burgemeester daar nog op terug komt richting de raad.
  • Hoe gaat gemeente “psychische mishandeling” van cliënten door zorginstelling stoppen?: De wethouder schetst het proces dat de afgelopen jaren is gelopen om goed zorg te dragen voor de cliënten die ondersteuning bij DBA ontvangen. Omdat het kwetsbare jongeren betreft die begeleiding nodig hebben en daarnaast een woonruimte huren bij DBA heeft het college gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid omdat deze jongeren er niet bij gebaat zijn ineens op straat te zijn. Er lopen diverse onderzoeken rondom rechtmatigheid en dergelijke. Een evaluatie daarvan wordt binnenkort aan de raad gestuurd. Het college is nu aanbeland op het punt dat ingrijpen noodzakelijk wordt. daarom geldt vanaf nu snelheid boven zorgvuldigheid.Hoewel er nog veel vragen leven is de tijd helaas te beperkt in dit actualiteitenhalfuur om dieper op dit onderwerp in te gaan. 

Besproken in de raad | 27 juni 2024

Eerste bespreking | 4 juli 2024

Naar wegingstafel | 4 juli 2024

Plenair

BESLUITVORMING

  • Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 36 beschermde wooneenheden in een maatschappelijke voorziening voor Domus in Europakwartier Noord in Almere Poort (24155) AANGENOMEN 28/14 
  • Twee uitgangen per wijk voor verbeterde Toegankelijkheid en Veiligheid (24113) VERWORPEN 10/32 
  • Verordening Woonlastenfonds 2024 (24157) AANGENOMEN 36/6 
  • Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2023 correctie (24158) MET ALGEMENE STEMMEN AANVAARD
  • Besluit op bezwaar tegen onttrekkingsbesluit houten bruggen (24169) MET ALGEMENE STEMMEN AANVAARD 
  • ‘Geen uitstel bouw basisschool De Driemaster’ (24070) VERWORPEN (na 2x staken)
  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Kruidenwijk AANGENOMEN 32/10 
Blog delen: