Blogoverzicht

04-07-2024

Uitkomst Politieke Markt 4 juli 2024

Afbeelding:Publiek

Op deze pagina vindt u een compact overzicht van de uitkomst van alle besprekingen tijdens de Politieke Markt

Actualiteitenhalfuur

Twee fracties maakten hiervan gebruik. De ene fractie stelde vragen over de reuzenberenklauw die oprukt in Almere. De wethouder herkende dat beeld, schetste de aanpak en probeerde zo de vragen en zorgen weg te nemen. Bij het tweede onderwerp lag de oplossing wat moeilijker. Een modelbouwvereniging dreigt namelijk zijn onderkomen te verliezen omdat de gemeente een in hun ogen te hoge huurprijs gaat vragen. De wethouder erkende het belang van het verenigingsleven in de stad, maar gaf ook aan zich aan wet- en regelgeving te moeten houden. Wel behoort een ingroeimodel om uiteindelijk tot die huurprijs te komen tot de mogelijkheden en wil de gemeente ook meedenken over een andere locatie.

Besproken in de raad | 4 juli 2024

Klik op de link voor een korte samenvatting van de bespreking.

Eerste bespreking | 11 juli 2024

Naar wegingstafel | 11  juli 2024

Blog delen: